> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Burning news…

15 december 2016

Lancering herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning.

Door Linda Brandjes-Beentjes, verpleegkundig specialist, werkveld kinderlongziekten

 

Op 1 december 2016 is de herziene Richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning gelanceerd. Voor deze bijeenkomst stelde de KNMG de Domus Medica beschikbaar.
De lanceringsbijeenkomst werd vormgegeven met sprekers uit alle velden van de gezondheidszorg. Er waren zorgverleners met een diverse achtergrond aanwezig. Dit is representatief voor de toepasbaarheid van de richtlijn. Voor alle zorgverleners is een rol weggelegd bij de tabaksontmoediging en de behandeling van tabaksverslaving.

René Héman, voorzitter van de KNMG, benadrukte dit in zijn speech. Gezien alle negatieve gezondheidseffecten van roken is tabaksontmoediging een taak van alle zorgverleners. Om dit kracht bij te zetten droeg hij een shirt van Sick of Smoking, in de strijd tegen de tabaksindustrie.

Sterk groeiende medespelers in de rookstopzorg zijn de Specialistische GGz-behandelaars geworden. De doelen waar zij aan werken de komende jaren beslaan het rookvrij krijgen van instellingen rookvrij, de professionalisering van het behandelaanbod voor tabaksverslaafden en samenwerking in de keten. Samenwerking in de keten wordt als sleutelinterventie benoemd door alle aanwezige zorgverleners. Iedere roken die wil stoppen met roken verdient een behandeling op maat op de juiste plek.

Henk Bakker, voorzitter van V&VN, kreeg de eerste versie van de nieuwe richtlijn aangeboden van de voorzitter van het Partnership Stoppen met Roken. Dhr. Bakker ziet een rol in de behandeling van tabaksverslaving in alle zorgvelden maar benoemt de grootste winst in de 0de lijn. In deze sector worden ‘gezonde’ rokers geïdentificeerd en kan de opmaat naar stoppen met roken uitgestippeld worden.

Henk Bakker vertelde tevens dat V&VN voornemens is om via de V&VN Academie scholing rondom dit onderwerp op te zetten. In een kort nagesprek met dhr. Bakker is hem geadviseerd om voorafgaand een visie op roken en tabaksontmoediging voor de beroepsvereniging uiteen te zetten.

Al deze initiatieven moeten bijdragen aan de implementatie van de richtlijn. Ik sluit af met de woorden van René Héman ‘Nederland rookvrij en de zorg voorop!’.

Spreekt bovenstaand stuk je aan? Wil je samen met deze bevlogen mensen ook meer betekenen op het gebied van tabaksontmoediging? Denk dan aan eerdere oproep (21-11-2016) van commissieleden voor de werkgroep tabaksontmoediging van V&VN VS en reageer. Ikzelf ben ook betrokken bij deze commissie!