> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

V&VN VS steunt Alliantie Nederland Rookvrij!

21 november 2016

Roken en tabaksverslaving hebben invloed op de kwaliteit van leven van veel mensen. Roken geeft gezondheidsschade bij rokers en meerokers, met als gevolg meer dan 20.000 tabaksdoden per jaar. Veel verpleegkundig specialisten werken met patiënten die één of meerdere gezondheidsklachten hebben. Deze gezondheidsklachten houden regelmatig in meerdere of mindere mate verband met roken.

De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties (onder meer KWF Kankerbestrijding, het Longfonds en de Hartstichting) die strijden voor een samenleving waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. Het doel van de Alliantie Nederland Rookvrij! is om door krachtenbundeling effectief bij te dragen aan een rookvrij Nederland en daarmee gezondheidswinst voor de Nederlandse bevolking te realiseren.

Het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten wil graag partner worden van de Alliantie Nederland Rookvrij! vanwege de evidente gezondheidswinst die stoppen met roken oplevert en de krachtige preventie van gezondheidsklachten die uitgaat van het voorkomen van roken. Het bestuur van V&VN VS vindt dat de verpleegkundig specialist een duidelijke rol heeft in de preventie van activiteiten die leiden tot gezondheidsschade en vindt dat de beroepsorganisatie en de individuele leden herin een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Ten behoeve van het opstellen van een actieplan om te komen tot handvatten voor verpleegkundig specialisten om over tabaksontmoediging het gesprek aan te gaan, stelt het bestuur een commissie in van leden vanuit diverse werkvelden. Taken van de commissie zijn onder meer:

  1. het opstellen van een standpunt en visie over tabaksontmoediging
  2. het vertegenwoordigen van de beroepsgroep bij relevante landelijke initiatieven
  3. het uitdragen van dit standpunt naar beroepsorganisaties
  4. het bijdragen aan het verspreiden van de boodschap aan de leden middels presentaties / publicaties

Het bestuur roept drie leden op om deel te nemen aan deze commissie. Er zijn inmiddels twee leden vanuit het netwerk VS longgeneeskunde. De voorkeur gaat uit naar leden vanuit andere werkvelden, zoals bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg of de oncologie.

Indien u interesse heeft, dan kunt u zich melden bij de secretaris, Jaap Kappert. Stuur een mail naar: [email protected].