> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Winnaars in beeld!

08 oktober 2016

Op de tweede dag van het jaarcongres van V&VN VS (vrijdag 7 oktober 2016) werden traditioneel de prijzen voor de beste poster en de beste oral presentation uitgereikt. Voor het tweede jaar kon ook de beste masterthese worden gekozen door de aanwezige bezoekers van het jaarcongres.

De prijzen worden uitgereikt door V&VN VS in nauwe samenwerking met de Stichting Ondersteuning Wetenschap Verpleegkundig Specialisten (OWVS). Voorzitter Erik de Laat van deze stichting reikte de prijzen uit, geflankeerd door Chulja Pek en Mirjam Tielen, bestuursleden van de stichting.

In dit artikel vindt u de genomineerden en de winnaars van 2016!

Beste poster

Er werden 6 posters ingediend die meedongen naar de prijs. Erik de Laat gaf aan dat hij hoopt dat er volgend jaar meer posters aanwezig zullen zijn. Het indienen van een poster is, naast het verspreiden van de inhoudelijke boodschap, ook goed voor het C.V. en leidt vaak tot nieuwe contacten waardoor het netwerk wordt vergroot. Een overzicht van de deelnemers kunt u vinden in het abstract supplement dat is meegezonden bij Dé Verpleegkundig Specialist nummer 3-2016 (lees het hier online).

Op de derde plaats zijn geëindigd J.M.H. Galema-Boers, S.E. Engelkes en J.E. Roeters van Lennep, Erasmus MC Rotterdam met het onderwerp: “Proprotein convertase subtilisin / kexin 9 (PCSK9) remming; de eerste Nederlandse ervaringen.” Een tweede plaats was er voor M.J.Y de Lange-Ranzijn, R. Ziegler, B. Levy en K. Barnard met het onderwerp: “Importance of collaboration between patients and health care professionals in selecting insulin pumps”.

En de winnaar van de posterprijs 2016 is de poster van collega J.A. (Janneke) Moerman, werkzaam bij Huisartsenpraktijk Keijzershof in Pijnacker met: “Een kwantitatief onderzoek naar het effect van intensieve educatie door een verpleegkundig specialist op therapietrouw bij patiënten met constitutioneel eczeem in een huisartsenpraktijk.”

2016-10-07-jaarcongres-vvn-vs_dsc2107

Collega Janneke Moerman, winnaar van de beste posterprijs 2016

Beste oral presentation

Ook werden 27 mondelinge presentaties gegeven door verpleegkundig specialisten die hiermee hun onderzoek van uiteenlopende aard presenteerden. Ook voor de beste oral presentation is een overzicht van de deelnemers te vinden in het abstract supplement.

Iedere presentatie werd beoordeeld door zowel een bestuurslid van de Stichting OWVS als een bestuurslid van V&VN VS. Deze beoordeling werd onafhankelijk van elkaar gegeven. Door toelating van de presentatie was het wetenschappelijke karakter reeds beoordeeld. Daarom werd de beoordeling ook met name gericht op de wijze van presenteren, zowel mondeling als schriftelijk en de interactie met het publiek.

Er waren maar liefst 4 ex aequo derde plaatsen, te weten:

 • Ingeborg Berger, Parnassia Groep Rotterdam
  Onderwerp: Een vermoeden van… En dan? Goede zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de ambulante GGZ, met aandacht voor zelfmanagement en ondersteuningsbehoeften.
 • Elfi Rookhuizen, GGZ inGeest Amsterdam
  Onderwerp: Een beschrijvend onderzoek naar de ervaringen met het voorschrijven van medicatie door de verpleegkundig specialist GGZ (VS-GGZ) binnen GGZ inGeest
 • Marieke van de Geer, Emergia Wolphaartsdijk
  Onderwerp: Gemiste zorg in de Nederlandse GGZ
 • Jeanette Germs, UMCG Groningen
  Onderwerp: Zorgpad en risico-inventarisatie behandeltraject met donorsemen

Op de tweede plaats is geëindigd Irene IJgosse, UMC Utrecht die een presentatie hield over het onderwerp “Cystic Fibrosis Related Diabetes en longtransplantatie”.

En de winnaar werd Wemke Tuinier, freelancer in Groningen met haar onderzoek: “Kwaliteit en leven en hoop bij een ongeneeslijk zieke, jonge vrouw. Drie perspectieven, belicht vanuit de patiënt, haar partner en een professional, Twee korte documentaires en een voordracht.”

2016-10-07-jaarcongres-vvn-vs_dsc2120

Collega Wemke Tuinier (links), winnaar van de beste oral presentation

Beste masterthese

In 2015 werd de prijs voor de beste masterthese voor het eerst uitgereikt. Vanwege het succes hiervan, en de mate waarin verpleegkundigen in opleiding tot specialist hierdoor worden gestimuleerd, wordt de prijs dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Wel is de opzet voor de presentaties van de mastertheses iets gewijzigd. De tijd die studenten krijgen voor hun presentatie is bekort tot 2 minuten per student, en zij werden gestimuleerd om hun verhaal te houden in de vorm van een “pitch”.

Jelmer van der Burg, oud-bestuurslid van V&VN VS, legde de stemprocedure uit, en introduceerde de genomineerden. Dit jaar kon door alle aanwezigen gestemd worden middels de jaarcongresapp. Voor alle pitches kon een stem worden uitgebracht middels het geven van 1 tot 5 sterren. De winnaar werd de genomineerde met het hoogste gemiddelde cijfer. Daarnaast werd gecontroleerd of er voldoende stemmen waren uitgebracht op elke pitch.

2016-10-07-beste-masterthese-2016-jelmer

Jelmer van der Burg legt de procedure uit.

Er waren 7 genomineerden die hun masterthese presenteerden:

 • Joyce Roijen, Hogeschool Zuyd werkzaam in het Maastricht Universitair Medisch Centrum
  Onderwerp: Het verbeteren van de begeleidende rol van verpleegkundigen bij patiënten met borstkanker op gebied van communicatie tussen ouder en kind; Procesevaluatie van een educatieve training.
 • Conny van der Meer, Hogeschool Rotterdam, werkzaam in het Erasmus MC
  Onderwerp: Niet aangemeld voor erfelijkheidsonderzoek: barrières of weloverwogen keuze?
 • Pauline Weijers, Hogeschool Inholland, werkzaam in de huisartsenpraktijk
  Onderwerp: Pilotonderzoek (RCT) naar de effecten en haalbaarheid van cryotherapie en ingenolmebutaat bij in de 1ste lijn.
 • Jules Kraaijkamp, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, werkzaam bij ZZG Zorggroep
  Onderwerp: Voorspellende factoren voor de ontslagbestemming bij geriatrische CVA-revalidanten
 • Susan Kruithof-Brenters, Fontys Hogeschool, werkzaam bij Dokters & Co
  Onderwerp: Niet zeggen maar doen! Het succes van persoonlijke begeleiding door de zorgverlener uit de huisartsenpraktijk bij leefstijlverandering van diabetes mellitus type 2 patiënten
 • Ingrid Draaijer-Janssen, Hanzehogeschool Groningen, werkzaam in het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
  Onderwerp: De relatie tussen ervaren bijwerkingen van methotrexaat en therapietrouw bij patiënten met reumatoïde artritis
 • Ilona Coenen, Hogeschool Utrecht, werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)
  Onderwerp: Dysfagie, wat nu? Praktijkgericht onderzoek naar het optimaliseren van de behandeling van dysfagie ten gevolge van een radiatie-oesofagitis bij het longcarcinoom

De winnaar werd collega Susan Kruithof-Brenters met een gemiddeld cijfer van afgerond 4,0 voor haar presentatie waarin zij haar persoonlijke betrokkenheid liet zien. Op de tweede plaats collega Joyce Roijers met een gemiddeld cijfer van afgerond 3,9 en op de derde plaats collega Ilona Coenen met een gemiddeld cijfer van afgerond 3,7. Eric de Laat roemde naast de winnaar ook de overige genomineerden voor hun moed om hun masterthese te presenteren aan ruim 700 collega’s!

2016-10-07-jaarcongres-vvn-vs_dsc2132

De winnaar van beste masterthese 2016, collega Kruithof-Brenters, geflankeerd door Erik de Laat, voorzitter van de Stichting OWVS