> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbrief VSR oktober 2016

04 oktober 2016

De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van oktober 2016 is weer aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland verstuurd. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.

 

 

Nieuwsbrief oktober 2016 04 oktober 2016
Vernieuwd Algemeen Besluit Op 22 juli 2016 is het nieuwe Algemeen Besluit van kracht geworden. Daarom zijn per 7 september 2016 ook alle beleidsregels die van het Algemeen Besluit zijn afgeleid, herzien. Het nieuwe Algemeen Besluit en de aangepaste beleidsregels zijn gepubliceerd op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register. Lees meer
 

Wijzigingen
Wil je weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn in het Algemeen Besluit en in de beleidsregels? In het wijzigingsdocument wordt alles op een overzichtelijke manier toegelicht.
 

Oude regelgeving
Alle oude regels kun je de komende jaren nog raadplegen. Oude regelgeving blijft van toepassing op de periode tot aan het moment waarop de nieuwe regelgeving van kracht is geworden. Nieuwe regelgeving is van toepassing op de periode nadat de nieuwe regelgeving van kracht is geworden.
 

Direct naar
Website Verpleegkundig Specialisten Register
Actuele regelgeving
Oude regelgeving
Intercollegiale toetsing
De Accreditatiecommissie
Gevraagd: beoordelaars voor de accreditatie van scholing

Verpleegkundig specialisten volgen binnen hun registratietermijn van vijf jaar tenminste 100 uur geaccrediteerde scholing. De accreditatie van deze scholing wordt verleend door de accreditatiecommissie, die bestaat uit verpleegkundig specialisten. Daarom zijn wij op zoek naar verpleegkundig specialisten die vanuit hun deskundigheid op regelmatige basis scholing willen beoordelen.

Lees meer
Gebruik van de titel niet-praktiserend

Verpleegkundig specialisten van wie de registratie wordt doorgehaald op reguliere wijze, mogen aan hun naam de volgende vermelding toevoegen: ‘verpleegkundig specialist niet-praktiserend’. Voorwaarde voor het gebruik van de toevoeging is dat de registratie van de voormalig verpleegkundig specialist niet is doorgehaald vanwege een schorsing of een strafrechtelijke uitspraak.

Lees meer
Format ICT vanaf 1 september verplicht

Het nieuwe format voor de verslaglegging van intercollegiale toetsing (ICT) is per 1 september 2016 verplicht. Dat betekent dat alle ICT-verslagen van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden ná 31 augustus 2016, in het nieuwe format moeten staan. ICT-verslagen van bijeenkomsten van vóór 1 september 2016, hoeven NIET te worden aangepast.
Inhoudelijk zijn de eisen voor ICT niet aangepast. Wel is het aan te raden om oude verslagen nog eens na te lopen en te controleren of ze aan de eisen voldoen.

Lees meer
 

Deze nieuwsbrief bevat berichten van het College Specialismen Verpleegkunde en de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde. Contact

Tel:     (030) 291 90 50
E-mail: [email protected]

Het Verpleegkundig Specialisten Register is telefonisch bereikbaar via V&VN op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur.