> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Promotie Ada ter Maten

16 september 2016

Verpleegkundig specialisten leveren een belangrijke bijdrage aan het medisch proces, maar het blijkt moeilijk om hiernaast voldoende aandacht te besteden aan andere aspecten van zorg, zoals de psychosociale en spirituele aspecten. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift Finding Florence. Shedding Light on Nurse Practitioners Professional Responsibility.

De nadruk op de medische verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist zorgt wel voor passende medische behandeling van de patiënt, maar niet zonder meer voor integrale zorg die aansluit bij de persoon en diens behoeften, aldus Ter Maten. Hieronder een reactie van het bestuur van V&VN Verpleegkundig Specialisten.

Felicitatie
Het bestuur van V&VN VS is blij dat de functie van verpleegkundig specialist inmiddels zo breed ingang gevonden heeft dat de rolontwikkeling en professionele verantwoordelijkheid van verpleegkundig specialisten zich geleend heeft voor het doen van promotieonderzoek. Het bestuur feliciteert mw. Ter Maten met haar promotie.

Het is goed voor een beroepsgroep om, wat betreft de professionele rolontwikkeling en het nemen van professionele verantwoordelijkheid, kritisch gevolgd te worden. Dat geldt ook voor de verpleegkundig specialist. Mw. Ter Maten geeft een aantal herkenbare punten aan die kunnen leven bij de transitie van verpleegkundige naar verpleegkundig specialist.

Verpleegkúndig specialist
Het bestuur is het van harte met mw. Ter Maten eens dat de nadruk in de rolontwikkeling van de verpleegkundig specialist niet louter mag liggen bij het eigen maken van vaardigheden en kennis in het medisch domein. Het gebruiken van reeds bestaande verpleegkundige kennis en vaardigheden en deze integreren in de nieuwe rol van verpleegkundig specialist is vanzelfsprekend van hetzelfde belang. Men wordt immers verpleegkúndig specialist. Ten dele vraagt dit het verwerven van nieuwe vaardigheden, gericht op empowerment, zelfmanagementondersteuning en het ondersteunen van gedeelde besluitvorming.

Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist om de verpleegkundige specialistische zorg (het integreren van de last van een bepaalde beperking in het dagelijks leven, hetgeen een beroep doet op het aanpassingsvermogen van de patiënt en de zelfmanagementvaardigheden) toegesneden op de individuele patiënt aan te bieden. Hiervoor zijn zowel inhoudelijke kennis en vaardigheden noodzakelijk als communicatieve vaardigheden zodat de verpleegkundig specialist het gesprek hierover kan aangaan. Verpleegkundig zorg begint vaak met een gesprek over wat de behoeften zijn, of, nog daarvoor, met een gesprek over de prioriteiten in het leven en de verwachtingen ten aanzien van het leven, en de eigen vaardigheden van de patiënt om een beperking in te passen in het dagelijks leven.

Professionele verantwoordelijkheid

Van verpleegkundig specialisten mag gevraagd worden dat zij op hun professionele verantwoordelijkheid en de eigen uitdagingen kunnen reflecteren, en voor zover hierbij vaardigheden ontbreken, zouden deze onderdeel van de Master Advanced Nursing Practice moeten zijn, zowel in de theoretische als de praktijkcomponent van de opleiding. Daarom is het ook noodzakelijk voor iedere student om op de werkplek een verpleegkundig specialist als mentor (ook wel verpleegkundig leermeester genoemd) te hebben, met wie periodieke reflectie kan plaatsvinden op de rolontwikkeling en het integreren van medische en verpleegkundige zorg.

Ook is het hierom zo essentieel dat verpleegkundig specialisten zichzelf door collega’s laten toetsen, hetgeen gelukkig ook een vereiste voor herregistratie is. Intercollegiale toetsing zou ook een essentieel onderdeel van de masteropleiding moeten zijn.

Goede suggesties

Mw. Ter Maten doet goede suggesties voor het opzetten van zelfstandige door verpleegkundig specialisten geleide zorgeenheden. Deze ontwikkeling steunt het bestuur. Een voorbeeld hiervan waarbij V&VN VS nauw betrokken is, is de experimenteerruimte voor verpleegkundig specialisten GGZ in het kader van het Kwaliteitsstatuut GGZ. Het Kwaliteitsstatuut GGZ kwam tot stand naar aanleiding van het rapport van de commissie-Meurs (“Hoofdbehandelaar GGZ als noodgreep”), onder leiding van de promotor van mw. Ter Maten, Pauline Meurs.

Oproep

Mw. Ter Maten besluit met een prachtige oproep om niet alleen de waarde van de verpleegkundig specialist in het medische domein te onderzoeken, maar om ook de voordelen van verpleegkundig specialistische zorg te onderzoeken, juist met het ook op empowerment, zelfmanagement en gedeelde besluitvorming. Het bestuur van V&VN VS is het van harte met haar eens.

Het proefschrift van mw. Ter Maten is via de onderstaande link beschikbaar:

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/nieuws/kenniscentra/nieuw-inzicht-in-rol-verpleegkundig-specialisten/

2016-09-13-promotie-ada-ter-maten-1 2016-09-13-promotie-ada-ter-maten-2

De promotie van Ada ter Maten-Speksnijder.