> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Animatiefilmpjes geven heldere informatie over taakherschikking!

18 juli 2016

Animatiefilmpjes geven heldere informatie over taakherschikking!

Vandaag verschijnen drie animatiefilmpjes over taakherschikking. Ze beantwoorden de belangrijkste vragen van veel ziekenhuizen en instellingen over dit onderwerp. De filmpjes zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS.
De drie animatiefilmpjes hebben verschillende onderwerpen: Taakherschikking Algemeen, Taakherschikking & bekostiging en Taakherschikking & Verantwoordelijkheden. Ze zijn te vinden op www.taakherschikking.nl, een website van het Platform Zorgmasters (zie onder).

Taakherschikking

De zorg verbeteren, zonder dat die duurder wordt. Dat is de gedachte achter taakherschikking. Met de inzet van de verpleegkundig specialist (VS) en de physician assistant (PA) worden taken van bijvoorbeeld artsen en specialisten overgenomen, de zogenoemde taakherschikking. Dit is aantrekkelijk voor mensen die in de zorg werken, want het biedt meer perspectief op doorgroeien en ontwikkelen. Tegelijkertijd leidt het tot een betere kwaliteit en organisatie van de zorg die kosteneffectief is. Niet alleen ziekenhuizen maken gebruik van de VS en de PA, ook binnen de huisartsenzorg, thuiszorg, GGZ-instellingen en verpleeghuizen wordt taakherschikking toegepast. Inmiddels zijn er zo’n 1000 physician assistants en 3000 verpleegkundig specialisten succesvol aan het werk.

Betrokken partijen

De animatiefilmpjes zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. Overige partijen die dit initiatief steunen en afzender zijn van de filmpjes zijn het Platform Zorgmasters, V&VN VS (de beroepsvereniging van de VS), NAPA (de beroepsvereniging van de PA), NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universiteit Medische Centra), Federatie Medisch Specialisten, KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland).

Platform Zorgmasters

Het Platform Zorgmasters is een inhoudelijk gremium waarin alle partijen (werkveld, koepelorganisaties, hogescholen en de ministeries van OCW en VWS) vertegenwoordigd zijn die nauw betrokken zijn bij de beroepen verpleegkundige specialist (VS) en physician Assistant (PA). Het platform verzamelt en deelt kennis over taakherschikking en wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS.