> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Erkenning voor VS oncologie in SONCOS-norm

08 juli 2016

In het julinummer van Medische Oncologie, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), is ditmaal ruim aandacht voor de verpleegkundig specialist werkzaam in de oncologie. In het blad staat een interview met Sylvia Verhage, voorzitter van het Netwerk VS Oncologie, met 450 leden een van de grotere netwerken van verpleegkundig specialisten. Aanleiding voor het artikel was de herziening van de SONCOS-normering.

SONCOS, Stichting Oncologische Samenwerking, is een samenwerkingsverband tussen drie beroepsverenigingen in de oncologische zorg, de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de NVMO en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO). SONCOS stelt periodiek een document op om voorwaarden voor goede oncologische zorg vast te stellen. Ook het Netwerk VS Oncologie, aangesloten bij V&VN Oncologie, was hierbij betrokken.

Belangrijke rol voor VS

Titel van het artikel in Medische Oncologie is: “Verpleegkundig specialist logische partner in oncologische zorg”. In het artikel betoogt Verhage waarom zij een belangrijke plaats voor de verpleegkundig specialist in de SONCOS-normering zo belangrijk vindt.

Verhage: “(…) Gelet op onze rol in de oncologische zorg – als casemanager en als professional die onder meer zelfstandig een DBC mag openen, een zelfstandige behandelrol heeft en geneesmiddelen mag voorschrijven, vormen we een logische gesprekspartner voor SONCOS. Verpleegkundig specialisten zijn van begin tot eind – diagnostiek, chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, doelgerichte therapie, endocriene therapie, follow-up, palliatie – betrokken bij de patiëntenzorg. De verpleegkundig specialist heeft competenties die zowel in het verpleegkundige domein als medische domein liggen en is een vast aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naaste. We hebben dus een duidelijk andere taak dan de oncologieverpleegkundige; we zijn een samenwerkingspartner voor professionals in
het multidisciplinair overleg, gericht op kwaliteit en inhoud. Daar past bij wat ik ooit hoorde over overlegstructuren: je moet ervoor zorgen dat je niet op de menukaart staat, maar aan tafel zit.”

Betrokkenheid bij overleg

Ook geeft Sylvia Verhage aan dat zij ervan uitgaat bij de discussie over de volgende SONCOS-normering weer betrokken zal worden met het Netwerk VS Oncologie. Verhage: “Juist omdat we een nog relatief jonge beroepsgroep
zijn, is het belangrijk dat we de ruimte krijgen om te benadrukken welke rol we kunnen spelen in de oncologische zorg”.

Voorschrijven oncolytica

Zij gaat in het artikel ook in op het voorschrijven door verpleegkundig specialisten van oncolytica. “In het SONCOS-normeringsrapport staat dat oncologische systeemtherapieën worden voorgeschreven door medisch specialisten. Maar op de werkvloer geeft dit onderwerp veel discussie, want op verschillende plaatsen in het land wordt hier toch heel anders mee omgaan (sic).”

Hierbij voert Verhage ook aan dat de opleiding tot verpleegkundig specialist generiek is. “Wat het overwegen waard zou zijn, is de opleiding te laten voorafgaan door een traineeship specifiek op het gebied van oncologie. Dat zou voor verdieping in onze vakuitoefening kunnen zorgen en het zou ook onze relatie met de internist-oncologen en internist-hematologen kunnen versterken.” Een andere optie waarover wordt gedacht is de meerdaagse
basiscursus oncologie ook toegankelijk maken voor verpleegkundig specialisten.

Verder lezen

Het gehele artikel, waarin ook Riet van Dommelen, coördinator van de MANP-opleiding aan de Hogeschool Utrecht aan het woord komt, is toegankelijk voor leden van de NVMO, of diegenen met een abonnement op het tijdschrift.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van het Netwerk VS Oncologie.