> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

NAPA, VRA en V&VN VS stellen consensusdocument taakherschikking vast

15 juni 2016

Een werkgroep bestaande uit revalidatieartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten heeft een consensusdocument ‘Taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde’ opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de KNMG ‘Handreiking Implementatie Taakherschikking’. Het consensusdocument biedt handvatten om te komen tot gezamenlijke afspraken over taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde, op zowel lokaal als individueel niveau. Hiermee geven revalidatieartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten samen verdere invulling aan de wettelijke bevoegdheid van de physician assistant en verpleegkundig specialist om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten.