> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Els Borst Award

09 juni 2016

Els Borst Award

Op het jaarcongres 2016 hoopt V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) de Els Borst Award uit te reiken. De Els Borst Award wordt uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heeft voor de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist.

 

Naamgeving

Met ingang van 2015 heeft V&VN VS de organisatie van de Els Borst Award overgenomen van de stichting Zorg in Beweging. Het bestuur van deze stichting heeft in 2007 het initiatief genomen om jaarlijks de Els Borst Award uit te reiken.

De vernoeming van deze ereprijs naar mw. Els Borst-Eilers komt voort uit de grote waardering die onder verpleegkundig specialisten bestaat voor de inspanningen van mevrouw Borst-Eilers als oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002) voor de beroepsgroep. Onder haar leiding en mede dankzij haar persoonlijke inzet werd het initiatief genomen voor de verpleegkundig specialist in Nederland en worden er sinds 1997 verpleegkundig specialisten opgeleid (toen nog nurse practitioner geheten).

Mw. Borst-Eilers reikte de eerste diploma’s aan nurse practitioners uit te Groningen op 19 januari 2000 en hield ter ere van de gelegenheid een lezing.

 
Nominatie
Een nominatie voor de Els Borst Award dient schriftelijk te worden ingediend. Aan de volgende criteria dient te worden voldaan:

  1. de voordracht van een genomineerde door een groep verpleegkundig specialisten;
  2. de ondertekening van de nominatie door minimaal vijf verpleegkundig specialisten;
  3. de vermelding van de bijzondere verdiensten voor de beroepsontwikkeling van de verpleegkundig specialist van de genomineerde;
  4. de voordracht van een genomineerde door één medisch specialist(en);
  5. de ondertekening van de nominatie door minimaal één medisch specialist(en).

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,00 en een oorkonde.

 

Deadline
Deadline voor inzending is vrijdag 1 juli 2016!
Inzendingen kunt u sturen naar: [email protected].

Voor meer informatie kunt u terecht bij Esmeralda van Leeuwen, bestuurslid van V&VN VS ([email protected]).