> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Reactie artikel herregistratie DVS 1-2016

21 april 2016

Reactie op “Herregistratie… hoe het kan gaan” uit Dé Verpleegkundig Specialist 1-2016

 

In het lentenummer van Dé Verpleegkundig Specialist verscheen een artikel van mw. Den Breejen over herregistratie van verpleegkundig specialisten. Hierin doet zij haar persoonlijke verhaal. In het artikel worden een aantal uitspraken gedaan over herregistratie. Het bestuur van V&VN VS heeft de behoefte hierop te reageren.

Het is goed dat beroepsgenoten hun persoonlijke verhaal willen delen met collega’s, omdat binnen de beroepsgroep breed geluiden gehoord worden met betrekking tot herregistratie. In het artikel is helaas een misverstand terecht gekomen.

Er wordt in het artikel gesproken van “de registratiecommissie van de vereniging verpleegkundig specialisten Nederland (V&VN VS)”. Waarschijnlijk wordt met deze registratiecommissie de RSV bedoeld. De RSV is echter niet “van” V&VN VS, noch van V&VN.

De RSV is een onafhankelijk orgaan, ondergebracht bij V&VN, dat krachtens artikel 14 van de Wet BIG belast is met onder meer “de inschrijving van specialisten”. Hieronder valt ook de registratie en herregistratie van verpleegkundig specialisten. De RSV is belast met de uitvoering van regels, onder meer op het gebied van herregistratie, die zijn beschreven in het Algemeen Besluit Specialismen Verpleegkunde, dat is vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde (CSV). Ook dit is een onafhankelijk orgaan, ingesteld krachtens artikel 14 van de Wet BIG, belast met onder meer “regels (…) met betrekking tot de eisen die gesteld worden aan de inschrijving als specialist”.

Het is wel goed om op te merken dat V&VN VS een formele positie heeft bij de voordracht van een deel van de beroepsgenoten die lid zijn van hetzij de Registratiecommissie hetzij het College ingevolge de Regeling Specialismen Verpleegkunde. Er zijn echter ook andere leden, afkomstig uit onder meer de opleidingen MANP en brancheorganisaties.

In het artikel wordt ook aangegeven dat er enkele aanpassingen ten aanzien van de herregistratie hebben plaatsgevonden na een tussentijdse evaluatie. Bij de opsomming van de veranderingen wordt verwezen naar de website van V&VN VS. Hier wordt echter de website van het Verpleegkundig Specialisten Register bedoeld.

Het bestuur neemt nadrukkelijk geen afstand van het gepubliceerde artikel, en dankt mw. Den Breejen voor haar persoonlijke verhaal. Het is goed dat deze ervaringen worden gedeeld, omdat de uitdagingen waarvoor herregistratie collega’s stelt, zeker diegenen die de MANP-opleiding vóór 2009 hebben afgerond, hierdoor duidelijk worden. Het bestuur en de RSV nemen zulke ervaringen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, mee. Ook vindt er ieder kwartaal een afstemmingsoverleg plaats met vertegenwoordigers van V&VN VS en respectievelijk de RSV en het CSV. Hier worden signalen vanuit de beroepsgroep uiteraard besproken.

Indien u vragen hebt over herregistratie, dan kunt u terecht op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register (vsregister.venvn.nl). Hier vindt u onder meer informatie over deskundigheidsbevordering, registratie en herregistratie. Ook vindt u hier contactgegevens van de RSV.