> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Bedrag Lidmaatschap 2016

13 april 2016

Lidmaatschapsgeld 2016

Het bestuur van V&VN VS hecht eraan nogmaals te berichten over het bedrag van het lidmaatschap van de afdeling Verpleegkundig Specialisten in 2016. Veel leden hebben hierover contact gezocht.

Op of omstreeks 6 april 2016 heeft u van V&VN een e-mail ontvangen met de factuur voor 2016. Bij deze e-mail was een brief van Sonja Kersten, directeur van V&VN, met een toelichting op het bedrag voor het lidmaatschap in 2016. V&VN heeft het tarief met enkele euro’s verlaagd. Het lidmaatschap van de afdeling Verpleegkundig Specialisten is in 2016 €21 hoger dan in 2015. Hoe is de verhoging van het lidmaatschapsgeld tot stand gekomen?

Afdelingsvergadering

Het lidmaatschapsbedrag is met toestemming van de afdelingsvergadering (op 9-10-2015) verhoogd. De afdelingsvergadering is het hoogste gremium van de afdeling. Leden hebben hier de mogelijkheid om voorgenomen besluiten al dan niet te bekrachtigen, en om voorstellen van wijziging in te dienen.

Op de afdelingsvergadering is een toelichting op de verhoging van het lidmaatschapsgeld gegeven, en is om toestemming van de (aanwezige) leden gevraagd. Deze toestemming is verleend.

Berichtgeving

Over deze verhoging is op verschillende manieren bericht. Allereerst is de toelichting terug te lezen in het verslag van de afdelingsvergadering. Het verslag is terug te lezen op de website van V&VN VS (bij archief afdelingsvergadering, eerst inloggen voor leden).

Op 9-11-2015 is een bericht op de website van V&VN VS verschenen aangaande de verhoging van het lidmaatschapsgeld. Dit bericht is voor iedereen toegankelijk (http://venvnvs.nl/2015/11/09/contributie-2016/). Via facebook en twitter is er ook van dit bericht melding gemaakt.

Daarnaast is er in Dé Verpleegkundig Specialist nummer 4-2015 een artikel verschenen over het jaarcongres, waarin ook bericht wordt over de verhoging.

Bedrag van de verhoging

Door sommigen worden vragen gesteld over de verhoging van €60 naar €81. Waarom in een keer een verhoging met €21? Het bestuur kan hierover het volgende aangeven. V&VN werkt met een systeem waarin een aantal standaardbedragen voor contributie door afdelingen gevraagd mag worden. Er was voor de afdeling geen andere mogelijkheid dan hetzij het lidmaatschapsgeld op €60 te laten, en een inflatiecorrectie van €1 toe te passen of een volgend standaardbedrag te kiezen, ergo €81.

Het bestuur van de afdeling heeft overigens wel expliciet voor een verhoging van het lidmaatschapsgeld gekozen. De doelen van de afdeling vragen om een intensievere inzet van eigen middelen. Het lidmaatschapsgeld is bovendien gedurende enkele jaren gelijk gebleven, terwijl enkele kosten stegen.

Inhoudelijke argumenten

Er zijn verschillende argumenten voor de verhoging van het lidmaatschapsgeld. De verhoging dient onder meer om verschillende goed lopende processen ter ondersteuning van de professionalisering van de VS niet te verstoren. Deze zijn onder meer: de beleidsondersteuning door een beleidsmedewerker voor 8 uur per week en het vakblad Dé Verpleegkundig Specialist.

De kosten voor de beleidsmedewerker werden eerder betaald uit een subsidie van VWS voor de onderzoeken, welke subsidie inmiddels is afgerond. Het bestuur wil de slagkracht die het heeft kunnen maken door de beleidsmedewerker niet verliezen en financiert de beleidsmedewerker nu zelf.

De kosten voor het tijdschrift Dé Verpleegkundig Specialist zijn niet gestegen, maar het bestuur vindt het vakblad desalniettemin waardevol voor de professie. Vergelijkbare beroepsverenigingen hebben ook alleen een vakblad.

Het bestuur meent dat deze twee posten waardevol zijn, en leiden tot het realiseren van de doelen van de afdeling, meer bepaald:

  • het ontwikkelen en uitdragen van de beroepsinhoud van verpleegkundig specialisten;
  • het fungeren als spreekbuis voor de beroepsgroep.

Dilemma

Een dilemma voor het bestuur van de afdeling dat eveneens deel was van de argumentatie om het lidmaatschapsgeld te verhogen betrof een korting door V&VN voor leden van V&VN die ook lid zijn van meerdere afdelingen (bijvoorbeeld V&VN VS en V&VN oncologie). Deze korting bedraagt 25% van het lidmaatschapsbedrag van de afdeling, en zorgt dus voor een inkomstenderving. Door V&VN wordt deze korting afgewenteld op de afdelingen. V&VN VS heeft relatief veel leden die lid zijn van meerdere afdelingen (zo’n 40% van de leden is ook lid van een andere afdeling van V&VN).

Vergoeding lidmaatschap

Het is overigens veelal mogelijk om het lidmaatschapsgeld hetzij bij de werkgever te declareren, hetzij in het kader van het uitruilsysteem van arbeidsvoorwaarden in te zetten, waardoor het te betalen bedrag in werkelijkheid ongeveer de helft minder bedraagt voor leden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u deze sturen aan [email protected].