> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

2de Netwerkbijeenkomst Netwerken VS

31 maart 2016

Vandaag, 31 maart 2016, vond de tweede netwerkbijeenkomst voor netwerken van verpleegkundig specialisten plaats in ECR De Keizershof te Utrecht. Afgevaardigden van 12 netwerken kwamen samen om te speeddaten en ervaringen uit te wisselen. Er zijn grote en kleine netwerken (dat wil zeggen, netwerken met veel leden en netwerken met weinig leden) bij V&VN VS aangesloten. Er werd onder meer gesproken over netwerkdagen, het werven van sponsoren, aanvragen van accreditatie en het beheer van de financiën.

Ook werd in een centrale discussie gesproken over netwerkvorming en het doel daarvan. Gaat het netwerken met name over taakherschikking, concentreert men zich op de beroepsinhoud in het werkveld of is er een combinatie mogelijk? De leiding was in handen van de voorzitter van de commissie richtlijnen en netwerken, Pascalle Billekens. Vanuit het bestuur van V&VN VS waren aanwezig Sandra Oudakker en Jaap Kappert.

De netwerken die bekend zijn bij V&VN VS zullen een terugkoppeling krijgen van datgene wat inhoudelijk besproken is op de netwerkdag. Indien u op de lijst met netwerken een lacune ontdekt, schroom dan niet u met uw collega’s te verenigen en een netwerk op te richten. Voor meer informatie hierover kunt u mailen met Pascalle Billekens ([email protected]).

Vanaf 1 april zijn twee nieuwe e-mailadressen beschikbaar voor de communicatie tussen V&VN VS en de netwerken ([email protected]) en voor communicatie over richtlijnen ([email protected]).

Foto 2de Netwerkdag (31-03-2016)

Foto: afgevaardigden van netwerken van verpleegkundig specialisten wisselen ervaringen uit.