> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Vervolgonderzoek Voorbehouden Handelingen

11 maart 2016

In november 2015 verscheen het rapport voorBIGhouden, het eindrapport van het evaluatieonderzoek met betrekking tot het experiment over de inzet van de verpleegkundig specialist en de physician assistant. In het rapport wordt geadviseerd om de zelfstandige bevoegdheid voor de PA en VS (per specialisme) voor de veel uitgevoerde voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uitvoeren en delegeren, en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen) definitief in de wet op te nemen.  Eveneens stelde het rapport dat er te weinig data was ten aanzien van de uitvoering van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie door de VS/PA om ook hier dezelfde conclusie te kunnen trekken.
Met veel genoegen deelt het bestuur van V&VN VS nu mede dat het evaluatieonderzoek voorBIGhouden vervolg zal krijgen. Het wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van Maastricht UMC+ onder leiding van professor Bert Vrijhoef.
In het vervolgonderzoek zal data verzameld worden over de uitvoering van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrilatie door physician assistents (PA) en verpleegkundig specialisten (VS). Wanneer blijkt dat de PA en de VS deze handelingen doelmatig en veilig uitvoeren, is er steekhoudende argumentatie om ook deze handelingen voor de PA en de VS in de wet BIG te verankeren.
Het bestuur roept alle verpleegkundig specialisten die deze handelingen uitvoeren op om zo veel mogelijk data aan te leveren. Zonder deze data kan de doelmatigheid niet worden aangetoond. Op een eerdere oproep van het bestuur zijn vele reacties gekomen. De betrokken collega’s worden hiervoor hartelijk bedankt. Deze reacties en de bijbehorende contactgegevens zullen worden doorgezonden aan het onderzoeksteam van professor Bert Vrijhoef. Mocht u eerder nog niet gereageerd hebben, dan kan dit alsnog. Stuur uw reactie dan naar [email protected]. Ook deze reacties zullen worden doorgeleid naar het onderzoeksteam.
De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn V&VN VS en de NAPA. Het onderzoek wordt gesponsord door alle MPA-en MANP-opleidingen, de NAPA, V&VN VS en V&VN.