> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Winnaars Prijzen Jaarcongres

21 november 2015

Het ligt al weer een maand achter ons, het zeer druk bezochte en goed gewaardeerde 7de jaarcongres van V&VN VS. Naast de inhoudelijke sprekers, sessies en masterclasses, werden op dit congres ook enkele prijzen uitgereikt. Zoals gebruikelijk was er de prijs voor de beste poster en de prijs voor de beste presentatie. Voor het eerst dit jaar was de uitreiking van de prijs voor de beste masterthese.

Reden om ook op de website van V&VN VS de winnaars nogmaals in het zonnetje te zetten, met uiteraard een korte weergave van het juryrapport. De selectie van de kandidaten, de beoordeling en de uitreiking van de genoemde prijzen werd georganiseerd door de Stichting Onderzoek Wetenschap Verpleegkundig Specialisten (OWVS), die ten doel heeft om het doen van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundig specialisten te stimuleren. Meer informatie over deze Stichting vindt u op de website (www.owvs.nl). Voor de prijs voor de beste masterthese is intensief samengewerkt met de Hogescholen die de Master Advanced Nursing Practice / GGZ VS aanbieden.

 

Posterprijs

Er vond een voorselectie plaats van de abstracts door het bestuur van de Stichting OWVS. Inzenders gaven vooraf aan of zij een posterpresentatie of een mondelinge presentatie wilden geven. Er werden geen posters afgewezen. Er waren wel postervoorstellen, die niet aan de criteria voldeden (niet volgens het format: introductie, probleemstelling, methode, analyse, resultaten, bronnen, etc.). Deze posters mochten wel getoond worden, maar werden uitgesloten van jurering.

Jurering vond plaats tijdens het congres door de leden van het bestuur van de Stichting aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. De poster met de hoogste score werd uitgeroepen tot winnaar.

Dat was Mirja de Lange, Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg in het Groene Hart Ziekenhuis. Haar poster ging over de onzichtbare kant van diabetes mellitus type 1 bij jongeren.

Foto posterpresentatie 2015

Mirja de Lange (links), winnares van de posterprijs 2015

 

Presentatieprijs

Kandidaten voor de prijs voor de beste presentatie werden ook door het bestuur van de Stichting OWVS geselecteerd. Jurering werd verricht door leden van het bestuur van de Stichting en bestuursleden van V&VN VS aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Elke presentatie werd beoordeeld door één lid van het bestuur van de Stichting en één bestuurslid van V&VN VS. Gemiddeld beoordeelden zij elk drie presentaties. De presentatie met het hoogste gecombineerde cijfer werd uitgeroepen tot winnaar.

José Bom werd de winnares. José is VS GGZ bij GGZ Drenthe, en was helaas niet in de gelegenheid zelf de prijs in ontvangst te nemen. Een goede bekende heeft deze echter toch bij haar weten te bezorgen!

Foto Mondeling Presentatie

José Bom, winnares van de prijs voor de beste mondelinge presentatie 2015

 

Mastertheseprijs

Voor de selectie van kandidaten voor de mastertheseprijs, die zoals genoemd dit jaar voor de eerste maal werd uitgereikt, zijn alle Hogescholen die de Masteropleiding aanbieden vooraf benaderd. Niet alle Hogescholen deden mee. Vijf Hogescholen die mee wilden werken selecteerden hun beste studenten, waarvan uiteindelijk één kandidaat zijn masterthese mocht presenteren op de tweede dag van het jaarcongres.

Een wervende toespraak werd gehouden door Jeroen Peters, voorzitter van het Landelijk Overleg Hogescholen en Opleidingscoördinator MANP aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. De genomineerden waren:

  • Steven Hofman, Hogeschool Leiden > Betrouwbaarheid van glucosemeting vanuit de venflon in de ambulancezorg
  • Frederike Zwiers-Blokzijl, Hanze Hogeschool Groningen > Quality of Life of the elderly patient one year after Coronary Artery Bypass Graft
  • Lenny Tange en Mirese de Boo van Uije > Fontys Hogeschool Tilburg > Urine strippen bij kwetsbare ouderen zet behandelaars op het verkeerde spoor
  • Karina Meijers-Verhoeven, Hogeschool Rotterdam > PijnSignaal: Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie bij (sub)acute lumbaal radiculaire pijn
  • Mirjam Kaemingk, Hogeschool Arnhem Nijmegen > Mantelzorg, samen werkt het. Behoeften en bereidheid van mantelzorgers om te participeren in de zorg voor patiënten met (een risico op) een delier.

Alle aanwezigen op deze tweede congresdag hadden stemrecht. Hun werd gevraagd om de posters in de volgorde van beste naar minst goede te plaatsen en om het stembiljet in te leveren. Vervolgens werden de uitgebrachte stemmen geteld door de bestuursleden van de Stichting OWVS, hetgeen een tijdrovende klus bleek! Tot winnares werd uitgeroepen Karina Meijers-Verhoeven.

Foto winnaar beste masterthese 2015

Karina Meijers-Verhoeven (rechts) wint de mastertheseprijs 2015, uitgereikt door Erik de Laat, voorzitter van het bestuur van de Stichting Onderzoek Wetenschap Verpleegkundig Specialisten

 

Succes

De posterprijs en de prijs voor de beste mondelinge presentatie hebben al enkele jaren bewezen succesvolle onderdelen van het jaarcongres te zijn. Nu is daar het succes van de prijs voor de beste masterthese bijgekomen. Het was geweldig om te zien hoe vijf jonge collega’s zich zo durfden te presenteren voor een grote groep vakgenoten! Op het volgende jaarcongres waarschijnlijk wegens succes verlengd.

Overigens hoopt V&VN VS op het jaarcongres 2016 ook opnieuw de Els Borst Award uit te reiken. Hierover wordt u te zijner tijd over geïnformeerd.