> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Onderzoek zorg in laatste levensfase

21 november 2015

De Stuurgroep Passende Zorg in de Laatste Levensfase wil zicht krijgen op de gedachten over zorg in de laatste levensfase van diverse groepen zorgverleners. V&VN vraagt de leden (verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten) om aan dit onderzoek mee te doen door middel van het invullen van een vragenlijst. Vragen gaan over de persoonlijke wensen rond zorg in de laatste levensfase en de mate waarin deze wensen met anderen besproken worden.

De KNMG houdt hetzelfde onderzoek onder artsen. Ook onder het algemene publiek wordt dit onderzoek uitgevoerd.

Indien u wilt deelnemen, dan kunt u hier de vragenlijst vinden. Vul deze vóór 29 november 2015 in. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

De uitkomsten worden gepresenteerd op het congres ‘Niet alles wat kan, hoeft’ van de Stuurgroep Passende Zorg op 19 februari 2016.

U kunt aangeven of u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen. Verder kunt u aangeven of u door de Stuurgroep benaderd wilt worden voor verdiepingsvragen, uitnodigingen voor focusbijeenkomsten e.d. rond passende zorg.