> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

DRINGENDE OPROEP VAN HET BESTUUR!

12 november 2015

Gisteren is het rapport “voorBIGhouden” gepubliceerd, het eindrapport van het evaluatieonderzoek met betrekking tot het experiment over de inzet van de verpleegkundig specialist en de physician assistant. In het rapport wordt geadviseerd om de zelfstandige bevoegdheid voor de PA en VS (per specialisme) voor de veel uitgevoerde voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uitvoeren en delegeren, en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen) definitief in de wet op te nemen. De minister van VWS heeft de Tweede Kamer gemeld dat zij voornemens is om het advies van de onderzoekers te volgen. Het bestuur van V&VN VS heeft aangegeven hier met tevredenheid kennis van te hebben genomen.

Reden tot zorg

Tegelijkertijd is er ook reden tot zorg. In het rapport wordt namelijk ook geconcludeerd dat er te weinig data verzameld is ten aanzien van de uitvoering van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie door de VS/PA om ook hier dezelfde conclusie te kunnen trekken. Wat de exacte consequentie is, die de minister van VWS hier aan zal verbinden, is op dit moment onduidelijk. In de brief van de minister aan de Kamer is hierover geen aanvullende informatie opgenomen.

Het bestuur van V&VN VS is van mening dat ook deze drie voorbehouden handelingen op kwalitatieve en correcte wijze door verpleegkundig specialisten kunnen worden uitgevoerd, en dat vele collega’s dit ook dagelijks bewijzen. Het is echter wel van belang dat verpleegkundig specialisten (en physician assistants) die electieve cardioversie, defibrillatie en/of endoscopieën uitvoeren zich kenbaar maken, zodat het bestuur met deze gegevens in overleg kan treden met de relevante bestuurlijke instanties. Het bestuur is van plan, zoals ook genoemd in de officiële reactie van 11-11-2015, om dit in nauw overleg met de Nederlandse Associatie Physician Assitants (NAPA) te doen. Hierover is vandaag ook al overleg geweest tussen V&VN VS en de NAPA.

Oproep

Hierbij doet het bestuur een oproep aan alle verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de uitvoering van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie om zich te melden! Geef in uw reactie aan welke van deze drie voorbehouden handelingen u uitvoert, hoe vaak u deze handeling(en) uitvoert, op basis van welke protocollen u deze handeling(en) uitvoert en welke invloed het niet langer toekennen van deze voorbehouden handeling(en) zou hebben voor de uitoefening van uw functie.

Stuur uw reactie naar [email protected]. Vermeld als onderwerp: “voorbehouden handelingen”. Het bestuur hoopt op massale reactie van verpleegkundig specialisten die in hun functie deze drie voorbehouden handelingen uitvoeren.