> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Evaluatierapport artikel 36a BIG

09 november 2015

Evaluatieonderzoek artikel 36a Wet BIG VS/PA

Aanstaande woensdag 11 november 2015 wordt de eindrapportage van het evaluatieonderzoek artikel 36a Wet BIG VS/PA aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als bestuurslid van V&VN VS heb ik de eer gehad om, in opvolging van Tim van Nesselrooij en Odile Frauenfelder, gedurende de afgelopen drie jaar deel uit te maken van de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Het was een boeiende periode waarin vooral de voortdurende inspanningen om voldoende data te generen voorop stonden. Daarom wil ik als bestuurslid van de beroepsvereniging graag de verpleegkundig specialisten bedanken die, naast alle andere betrokkenen, hebben meegewerkt door de vragenlijsten in te vullen en mee te werken aan de interviews.

Het proces van de implementatie van de taakherschikking in de praktijk laat zich mooi omschrijven in de zinsnede ’tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’. Met die wetten viel het uiteindelijk wel mee maar die praktische bezwaren zorgden ervoor dat ‘onze droom’ veel langzamer dan gehoopt werkelijkheid werd. Dit had uiteraard ook gevolgen voor het onderzoek.

Niettemin kijken we aan het eind van deze onderzoeksperiode naar een mijn inziens gedegen onderzoek. Daarin wordt duidelijk dat er ondanks alle tegenwind wel degelijk al veel bereikt is maar dat we nog een hele weg te gaan hebben voordat we de doelen zoals we die voor ogen hadden in het kader van de taakherschikking hebben gerealiseerd.

Niettemin heb ik met trots de conclusies en aanbevelingen gelezen van het onderzoek. Ik nodig jullie uit dat ook te doen en met mij tot de conclusie te komen dat we een behoorlijke klus geklaard hebben. Aan ons en onze collega-professionals de taak het nog verder uit te bouwen.

Hanneke Boven-Ebskamp