> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Toespraak Irma de Hoop

11 oktober 2015

Op de afdelingsvergadering van V&VN VS op vrijdag 9 oktober 2015, is Irma de Hoop na haar bevestiging als bestuurslid door de verzamelde leden, door het bestuur van V&VN VS gekozen tot voorzitter.

Ter gelegenheid van haar verkiezing, heeft zij de afdelingsvergadering, en hiermee de leden van V&VN VS, toegesproken. In haar toespraak bedankte zij de vorige voorzitter Odile Frauenfelder.

Boodschap van haar toespraak was samen te vatten als: met ons, niet over ons, of in het Engels “nothing about us without us”. Zij bracht dit zowel in verband met het betrekken van patiënten bij de zorgverlening in Nederland, onder meer door verpleegkundig specialisten. Irma wil patiëntenorganisaties nadrukkelijk betrekken bij het optimaliseren van de zorg.

“Nothing about us without us” slaat echter ook op de naderende evaluatie van het experimenteerartikel 36a van de Wet BIG. De beroepsvereniging van verpleegkundig specialisten dient hierbij nadrukkelijk te worden betrokken!

Ten slotte gaf Irma aan waar zij hoopt dat V&VN VS over drie jaar staat, wanneer haar huidige termijn als voorzitter afloopt. Van het grootste belang in deze periode is het vastleggen van de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist in de Wet BIG.

U kunt de volledige toespraak van Irma de Hoop hier terugvinden.