> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Symposium Taakherschikking 1/10

09 oktober 2015

Taakherschikking leidt tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarover waren de nagenoeg 400 deelnemers aan het Symposium Taakherschikking het eens. Of het overdragen van taken van medisch specialisten aan verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) de zorg ook goedkoper maakt, daarover waren de meningen verdeeld. Het symposium vond plaats op donderdag 1 oktober in Utrecht en werd georganiseerd door V&VN VS, de Federatie Medisch Specialisten en de NAPA.

Belangrijkste conclusie is dat in de 10 jaar dat taakherschikking vorm heeft gekregen, er in de zorg veel ten goede is veranderd. Met name wat betreft kwaliteit, omdat medisch specialisten en VS en PA beter met elkaar samenwerken. “De patiënt krijgt hierdoor meer aandacht en de medisch specialist heeft meer tijd voor andere, complexere taken”, zegt Bart Boll, vaatchirurg en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen tijdens zijn lezing. Daar staat tegenover dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden van een verpleegkundig specialist en physician assistant, vindt Iris Wallenburg van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit.

Alle sprekers zijn het er over eens dat er veel bereikt is met taakherschikking, maar dat de VS en de PA wel moeten werken aan het verstevigen van hun positie. Een mooie ambitie voor de volgende 10 jaar. Het advies van de Commissie Meurs aan de zorgverleners in de GGZ om in een kwaliteitsstatuut de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners vast te leggen, is hier een mooi voorbeeld van.

Verpleegkundig specialist Sandra Bossmann en neuro-oncoloog Arnoud Kappelle lichtten hun samenwerking in het Radboudumc toe. Bossmann legt uit wat haar rol is, en vooral haar toegevoegde waarde voor de patiënt en voor Kappelle. Vervolgens licht Kappelle toe hoe hij moest wennen aan het feit dat hij taken aan Bossmann kon overdragen, er was wel wat koudwatervrees omdat hij het gevoel had de regie kwijt te zijn. Maar inmiddels is er sprake van wat Bossmann en Kappelle ‘synergie’ noemen: teamwork, goed communiceren, en respect voor elkaar. Als het vertrouwen er is, dan heeft een patiënt dat ook, en daar gaat het om.

Diederik van Meersbergen, jurist bij de KNMG, sprak over de grenzen van verantwoordelijkheid. Hij legt uit binnen welke juridische kaders je je beroep uitoefent, en waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en dus de verantwoordelijkheidsverdeling. Binnen het tuchtrecht is wel iedereen aan te spreken, want iedereen heeft een verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. De medisch specialist is niet verantwoordelijk voor het medisch handelen van de PA en VS, maar wel als hoofdbehandelaar voor de regie en afstemming. Om onduidelijkheden te voorkomen, zijn samenwerkingsafspraken onontbeerlijk, vindt Van Meersbergen.

 

Op hFoto Symposium Taakherschikkinget symposium werd het definitieve werkformulier taakherschikking gepresenteerd dat een vorm kan geven aan deze samenwerkingsafspraken.

 

 

 

(foto) Odile Frauenfelder, voorzitter V&VN VS, Marcel Daniëls, dagvoorzitter en Wijnand van Unen, voorzitter NAPA presenteren het werkformulier taakherschikking.

 

 

Hieronder vindt u de presentaties van de sprekers: