> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Toekomst specialismen verpleegkunde

06 oktober 2015

Vandaag, 6 oktober 2015, verscheen de eindrapportage evaluatie specialismen verpleegkunde, vastgesteld door het College Specialismen Verpleegkunde. Het rapport bevat een verslag van de evaluatie van de indeling van verpleegkundig specialismen. Doel was het beoordelen van de indeling van de verpleegkundig specialismen en de bijbehorende titels, die door verpleegkundig specialisten nogal eens als niet optimaal worden beschouwd.

Hoewel de huidige indeling in specialismen nogal wisselend wordt beoordeeld, is een gedragen alternatief niet direct voorhanden. De huidige specialismen worden niet of nauwelijks gebruikt door verpleegkundig specialisten. Bovendien doen zich problemen voor bij de accreditatie van scholing en de wisseling van specialisme. Verpleegkundig specialisten in de AGZ vinden in de opleiding de indeling in specialismen niet in voldoende mate terug. Verpleegkundig specialisten GGZ zien het specialisme wel duidelijk terug in de opleiding.

Bekijk het rapport hier.