> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Titulatuur VS verandert van MANP naar MSc

01 september 2015

Door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een regeling goedgekeurd houdende de wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs. Hiermee wordt de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de graad/titel die wordt toegekend aan afgestudeerden aan een MANP-opleiding. Het argument hierbij is dat deze titel in de internationale vergelijkingen beter de lading dekt.

Toekomstige afgestudeerden aan de MANP krijgen de graad Master of Science (MSc). Met terugwerkende kracht kunnen Verpleegkundig Specialisten die vanaf 1-1-2014 afgestudeerd zijn de nieuwe titel krijgen door middel van het vragen om een nieuw getuigschrift bij de hogeschool waar zij studeerden.

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre deze regeling in de toekomst ook voor diegenen die vóór 1-1-2014 zijn afgestudeerd zal gelden.

Lees hier verder.