> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Circulaire taakherschikking 2015

24 september 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft in opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) een
aantal beleidsaanpassingen aangebracht in de regelgeving1 waarmee per 2015 belemmeringen voor de taakherschikking bij zorgaanbieders in de
tweede lijn zijn weggenomen. Vooralsnog verstaan we in dit kader onder taakherschikking: het verplaatsen van zorg van medisch specialisten
naar verpleegkundig specialisten, physician assistants en/of SEH-artsen. Via deze circulaire informeren we u over deze beleidsaanpassingen.

Verder lezen, klik hier