> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Stel je verkiesbaar voor de ledenraad V&VN

09 juli 2014

In de verenigingsstructuur van V&VN is een belangrijke rol weggelegd voor de Ledenraad. Lijkt het je wat om vanaf maart 2015 mee te bepalen waar jouw beroepsorganisatie zich sterk voor maakt? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad 2015 – 2017!

Rol van de Ledenraad
De ledenraad heeft een actieve rol in het uitzetten van de beleidskaders. Tevens vormt de Ledenraad (als toezichthouder) één van de schakels tussen het verenigingsbestuur en de leden. Van leden van de Ledenraad wordt dus verwacht dat zij op bestuurlijk niveau kunnen meedenken en meepraten met de belangen van de beroepsgroep in het vizier.

Voor de Ledenraad is van belang dat er voldoende kennis aanwezig is van verschillende aandachtsgebieden. Belangrijke aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • Kennis van de verschillende sectoren waarin de leden van V&VN actief zijn;
  • Kennis van financiën (begroting, jaarrekening) en governance;
  • Inzicht in politieke en strategische verhoudingen

Geïnteresseerd?
Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor de Ledenraad – mits hij/zij lid is van V&VN, geen lid is van een afdelingsbestuur, geen platform coördinator is en niet werkzaam is op het bureau van V&VN. In de profielschets lees je wat er van je gevraagd wordt.

De procedure is als volgt: in juli/augustus stel je je kandidaat. Vul hiervoor een kandidaatstellingsformulier in, lever vijf “steunbetuigingen” aan en stuur deze naar [email protected]. Bij genoeg animo worden er in november 2014 verkiezingen georganiseerd. Begin januari weet je dan of je er bij zit.

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directiesecretaris van V&VN, Pauline van der Kleijn, via (E.) [email protected]  of via (T.) 030 291 90 50.

Bekijk het kiesreglement en de profielschets. En bekijk de huidige ledenraad.