> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

‘Verpleegkundig specialisten moeten aan de bak’

11 februari 2014

Lustrumcongres Verpleegkundig specialist
31-01-2014

Eind januari 2014 organiseerde Hogeschool Utrecht het tweede lustrumcongres rond de verpleegkundig specialist. Met 270 deelnemers werd het een drukbezochte tweedaagse. “Verpleegkundig specialisten zijn goed opgeleide professionals. Inhoudelijk is het vakgebied op orde. Nu zijn we toe aan de volgende fase: onze meerwaarde helder voor het voetlicht brengen.” Dat zegt Riet van Dommelen, medeorganisator van het congres en opleidingsmanager van de MANP-opleiding van Hogeschool Utrecht. “Die meerwaarde moeten verpleegkundig specialisten zélf aantonen. Dat was de belangrijkste conclusie tijdens het congres. Verpleegkundig specialisten moeten aan de bak.”

Er werken nu ruim 2.000 verpleegkundig specialisten in de zorg. En elk jaar komen daar vele tientallen bij. “Toch is het een relatief nieuw beroep”, zegt Van Dommelen. “Daarom is het niet zo vreemd dat niet iedereen binnen de gezondheidszorg weet wat het beroep inhoudt. Voor het congres hadden we veel verschillende partijen binnen de gezondheidszorg uitgenodigd. Van verzekeraars tot het ministerie van Volksgezondheid, en van artsenorganisatie KNMG tot de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Allemaal waren ze onder de indruk van de kwaliteit van de verpleegkundig specialist als zorgprofessional. Maar ze zeiden ook tegen de congresdeelnemers: het is nu aan jullie als verpleegkundig specialisten om je bijdrage aan de zorg aan te tonen.”

De tijd dringt

Daarbij is haast geboden, zo bleek tijdens het congres. Van Dommelen: “Neem een ontwikkeling als de integrale DBC’s. Die worden vanaf 2015 ingevoerd. Net als het goed inregelen van het hoofdbehandelaarschap binnen de DBC in de GGZ. Verpleegkundig specialisten moeten zorgen dat hun bijdrage aan de zorg helder en duidelijk in de DBC’s is opgenomen. Want alleen dán wordt die bijdrage ook gefinancierd. In zekere zin moeten verpleegkundig specialisten zich als relatief nieuwe beroepsgroep invechten in een bestaande markt. Maar dat doen ze wel vanuit het besef dat ze veel te bieden hebben.”

Bij het scherp neerzetten van de meerwaarde is een belangrijke rol weggelegd voor branchevereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De vereniging werd tijdens het congres vertegenwoordigd door Odile Frauenfelder, voorzitter V&VN Verpleegkundig Specialisten. “Maar ook individuele verpleegkundig specialisten hebben een taak bij het profileren van hun beroep”, zegt Van Dommelen. “Verschillende sprekers tijdens het congres wezen erop dat de raden van bestuur van zorginstellingen moeten weten wat de bijdrage is van verpleegkundig specialisten. Dat inzicht hebben ze nodig voor hun onderhandelingen met zorgverzekeraars. Verpleegkundig specialisten zullen dat inzicht aan hun eigen raad van bestuur moeten verschaffen.”

Sterk merk

Om de meerwaarde goed te omschrijven, moet je weten binnen welke domeinen de verpleegkundig specialist met name belangrijk is. “Op het congres werd duidelijk dat de verpleegkundig specialist de komende jaren vooral binnen de eerste lijns zorg, de ouderenzorg en de GGZ een rol van betekenis zal vervullen”, zegt Van Dommelen.

Vervolgens is het essentieel om binnen die kerndomeinen de bijdrage van de verpleegkundig specialist te definiëren, aldus Van Dommelen. “We hadden op het congres een aantal vooraanstaande mensen uitgenodigd uit de marketing- en reclamewereld. Denk aan Onno Maathuis van merkadviesbureau De Positioneerders en Will Reijnders, hoogleraar Marketing aan de Universiteit Tilburg. Ze wezen erop dat we de verpleegkundig specialist als sterk merk moeten neerzetten. Niet alleen inhoudelijk en in termen van het verhogen van de kwaliteit van zorg, maar ook als het gaat om de bijdrage aan de kosteneffectiviteit van de gezondheidszorg. Je moet je resultaten ook in keiharde euro’s kunnen vastleggen en laten zien.”

Compliment

Het drukbezochte lustrumcongres was bijzonder inspirerend, zegt Van Dommelen. “En het was mooi dat de MANP-opleiding van Hogeschool Utrecht extra in het zonnetje werd gezet door het ministerie van Volksgezondheid. Katja Mur, directeur bij het ministerie, gaf een compliment voor onze vooruitstrevendheid en innovativiteit. Dat was goed om te horen en motiveert om keihard verder te werken aan een mooie toekomst en aan goede zorg.”

Het tweede lustrumcongres van de MANP in januari 2014 werd georganiseerd door de MANP-opleiding van Hogeschool Utrecht en de alumnivereniging van de opleiding. Kijk voor een impressie van het congres en voor meer informatie op www.hu.nl/projectsites/lustrummanp.