> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Commentaarfase kwaliteitscriteria Gliomen

14 januari 2014

De VenVNVS heeft de concept versie van de Kwaliteitscriteria Gliomen ontvangen om hier commentaar op te leveren. Deze criteria zijn op initiatief van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie) ontwikkeld in een aparte werkgroep met gemandateerde leden van de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen. De werkgroepleden zijn gezamenlijk op basis van literatuur, kennis en ervaring tot deze criteria gekomen. Vervolgens zijn ze voorgelegd aan de LWNO-leden.

 

 Het ontvangen commentaar van de LWNO-leden is in de werkgroep besproken en in deze definitieve versie verwerkt. De kwaliteitscriteria zijn vastgesteld in de LWNO-vergadering van 31 oktober 2013.

 

Namens de werkgroep nodigen wij u  van harte uit om de kwaliteitscriteria kritisch te bekijken en indien gewenst van commentaar te voorzien. Mocht je inhoudelijk hier commentaar op willen en kunnen leveren dan kun je de richtlijnen via [email protected] opvragen.

 

 De definitieve versie van de kwaliteitscriteria zal naar verwachting eind maart ter autorisatie aangeboden worden aan de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN), de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVVR), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en de V&VN oncologie. Tevens worden de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en de Vereniging Cerebraal gevraagd in te stemmen met de inhoud.