> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zorgberoependebat

17 oktober 2013

Welke professionele zorg en ondersteuning hebben burgers nodig in 2030? En wie gaan die zorg en ondersteuning leveren? Zijn er nieuwe beroepen nodig? Moeten sommige opleidingen drastisch veranderen?

Op deze vragen probeert de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een antwoord te vinden. Deze commissie zal de minister van VWS adviseren over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het doel is te komen tot een nieuwe beroepenstructuur en daaraan gekoppeld een nieuw opleidingscontinuüm.

Tijdens het Zorgberoependebat worden betrokkenen uitgenodigd mee te discussiëren over de cultuur- en gedragsverandering die nodig is om de zorg duurzaam te maken.

Aanmelden kan kosteloos via www.zorgberoependebat.nl