> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zorgverzekeraars positief over rol verpleegkundig specialist

27 september 2013

“Verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol bij het leveren van goede en passende zorg. Hun inzet kan bijdragen aan meer doelmatigheid door het goed benutten van capaciteit en deskundigheid, passend bij de zorgvraag. Als het gaat om het hoofdbehandelaarschap van verpleegkundig specialisten is er zeker op termijn perspectief, maar zien zorgverzekeraars op dit moment een aantal obstakels. Laten we er met elkaar alvast verkennen hoe de rol van verpleegkundig specialist de komende jaren verder gestalte kunnen geven.” Dat zei ZN-voorzitter André Rouvoet vrijdag 13 september op het Verpleegkundig Specialist Congres in Arnhem.

In zijn toelichting op de obstakels benadrukte hij de verschillende situaties in de ziekenhuiszorg en de GGZ. In de ziekenhuiszorg wordt de inschakeling van de nieuwe beroepen belemmerd doordat voor het openen van een zorgtraject (een DBC) een face-to-face contact van de patiënt met de medisch specialist nodig is. De eventuele werkzaamheden van een verpleegkundig specialist worden daardoor uit de vaste honorariumcomponent voor de medisch specialist betaald. Na de invoering van integrale tarieven in 2015 wordt het echter mogelijk om, als dat uit oogpunt van zorg passend is, de verpleegkundig specialist in plaats van de medisch specialist te betalen. Rouvoet roept partijen op om met elkaar te onderzoeken in welke situaties het verantwoord is dat verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar optreedt.

GGZ
De obstakels in de GGZ hebben een andere achtergrond: een verruiming van het aantal hoofdbehandelaars in combinatie met de onbegrensde toelating van nieuwe instellingen op de markt, verhoogt het risico op ongepaste zorg en ongewenste kostenstijging. Zorgverzekeraars positioneren de verpleegkundig specialist niet als hoofdbehandelaar in de specialistische GGZ. Dat kan wel vanaf 2014 in de generalistische basis-GGZ, met name voor patiënten met een chronische aandoening in een min of meer stabiele fase. “Het feit dat zorgverzekeraars zich terughoudend opstellen is geen diskwalificatie van de verpleegkundig specialist”, aldus André Rouvoet. “Verpleegkundig specialisten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de GGZ. Maar ook voor hen geldt dat veldnormen, medisch herkenbare GGZ-producten en transparantie van kwaliteit de consensus over het hoofdbehandelaarschap dichterbij kan brengen.”

Maatschappelijke opgave
De ZN-voorzitter plaatste zijn visie op de verpleegkundig specialist in de context van de grote maatschappelijke opgave waar de zorg voor staat: “We hebben met elkaar de opdracht forse besparingen door te voeren, zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten. Dat vraagt een grote inspanning van alle partijen. En we zullen daarbij schotten binnen de zorg moeten slechten en deelbelangen overstijgen.”