> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Goede voorbeelden gezocht zelfmanagement en ‘passende zorg’

06 september 2013

Wilt u invloed uitoefenen op wat in de toekomst wordt verstaan onder zelfmanagement en ‘passende zorg’ en heeft u in uw instelling een aanbod dat het verdient om onder de aandacht gebracht te worden? Geef u dan nu op voor het project dat het Landelijk Platform GGz is gestart, in het kader van het Bestuurlijk Akkoord.

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ zijn afspraken gemaakt om de kostengroei in de ggz te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te waarborgen. Het bevorderen van zelfmanagement en het leveren van ‘passende zorg’ moet daar ook aan bijdragen. Maar waar gaat dat nu eigenijk over?

Het Landelijk Platform GGz start met een project waarin ze hier invulling aan gaat geven vanuit bestaande praktijkvoorbeelden. Naast kennis verzamelen, ontwikkelen en verspreiden, is het uiteindelijke doel om te komen tot een visie en een programma van eisen. Daarin komen de eisen en wensen terecht waar het aanbod op dit gebied aan moet voldoen. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Zij zullen de resultaten gebruiken voor de beleidsontwikkeling op dit gebied.

Daarom is nu een belangrijk moment om mee te denken over de vraag waar ‘passende zorg’ volgens u aan moet voldoen.

Heeft u of kent u zorgvormen die naast efficiënt en kwalitatief hoogwaardig, ook gericht zijn op het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van mensen met een psychische kwetsbaarheid en naasten? Geeft u de zorg in gezamenlijkheid vorm? Vul dan nu het formulier in.

Wilt u (eerst) meer weten? Ga naar de website.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marieke Wollaars, [email protected] of Ellen de Haan [email protected] of 033-4608958