> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Reden van voorschrijven op recept en labwaarden uitwisselen

08 augustus 2013

Vanaf 1 augustus 2013 zijn artsen wettelijk verplicht om bij bepaalde geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden. Ook zijn artsen verplicht om een afwijkende nierfunctie (MDRD/e-GFR) actief aan de apotheker te verstrekken. Doel is nog betere en veiligere zorg bij medicatiegebruik.

 

 Reden van voorschrijven op recept

 

Vanaf 1 augustus moeten artsen en andere voorschrijvers bij 23 geneesmiddelen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. Dit zijn geneesmiddelen die voor meerdere indicaties in uiteenlopende doseringen kunnen worden voorgeschreven én waarbij sprake is van een smalle therapeutische breedte of risico op ernstige bijwerkingen (toxiciteit). Aan de hand van de reden van voorschrijven kan de apotheker controleren of de dosering klopt.

 

 Uitwisselen labwaarden

 

Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus ook verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid. Apothekers kunnen daarnaast, met toestemming van de patiënt, andere labwaarden bij de arts opvragen. In de praktijk zal het meestal gaan om natrium, kalium, PT-INR, farmacogenetische parameters en de bloed- of plasmaspiegel van geneesmiddelen met een kleine therapeutische breedte.

 Als een voorschrijver de verplichting niet nakomt om voor een van genoemde geneesmiddelen de reden van voorschrijven te vermelden of een afwijkende nierfunctiewaarde door te geven, dan kan de apotheker deze opvragen. Wij adviseren u om lokaal of regionaal afspraken te maken over de wijze van communiceren hierover.

 

 Waarom deze regeling?

 

De regeling die per 1 augustus ingaat, is een alternatief voor de ministeriële regeling van 2012. De KNMG, LHV, NHG, OMS, KNMP en NVZA onderschrijven het belang van het vermelden van een reden van voorschrijven en het uitwisselen van labwaarden in die gevallen waar de patiëntveiligheid in het geding is. Maar de regeling moet wel uitvoerbaar zijn voor artsen en apothekers en de vorige was dat niet. De regeling die ingaat, is in de ogen van de betrokken beroepsorganisaties een duidelijke verbetering. De afspraken zijn overigens minimumeisen. Regionaal of lokaal kunnen afspraken worden gemaakt om meer informatie uit te wisselen.

 

 Randvoorwaarden

 

Het vermelden en uitwisselen van gegevens tussen artsen en apothekers wordt een stuk eenvoudiger als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals optimale ICT-ondersteuning. De beroepsorganisaties gaan daar samen met het ministerie van VWS aan werken. Na een evaluatie van de uitvoerbaarheid en een toetsing of de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de patiëntveiligheid, kan de lijst van geneesmiddelen en labwaarden stapsgewijs worden uitgebreid. Dit zal gebeuren op basis van aanvullende criteria die de patiëntveiligheid bevorderen.

 

 Zie voor meer informatie en FAQ’s:

 

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Reden-van-voorschrijven-op-recept-en-labwaarden-uitwisselen.htm