> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwsbericht GGZ

28 maart 2013

Op 26-03-2013 heeft een overleg plaats gevonden waarbij het IGZ advies met betrekking tot de rol van hoofdbehandelaar binnen de GGZ is besproken.

De situatie rondom Europsyche in 2012 vormde hiervoor de start. Hierop is de IGZ een consultatie ronde gestart, waarbij meerdere partijen in het GGZ speelveld zijn betrokken, waaronder V&VN. In haar advies naar aanleiding van de consultatie ziet de IGZ de klinisch psycholoog en psychiater als hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde psychiatrie. In de basis generalistische GGZ  ziet de IGZ de VS GGZ wel in de rol van hoofdbehandelaar.

Dit advies van de IGZ is niet direct gunstig voor de VS GGZ, echter er is een mogelijkheid geboden om ook de VS GGZ in de gespecialiseerde psychiatrie de rol van hoofdbehandelaar te laten invullen. De IGZ heeft de diverse partijen in dit overleg namelijk de mogelijkheid gegeven om tot een veldnorm te komen met betrekking tot de rol van hoofdbehandelaar. Als de partijen er in slagen om voor de volgende vergadering op 30-05-2013 met een dergelijke veldnorm te komen (waarbij ook de VS de rol van hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ kan invullen), dan zal de IGZ zich hier aan conformeren.

Het is dan ook van belang om voor 30-05-2013 een aantal argumenten op papier te zetten waarom de VS GGZ ook de rol van hoofdbehandelaar in de gespecialiseerde GGZ kan invullen, naast de al eerder genoemde disciplines. Daarbij moet vooral aandacht gegeven worden aan de meerwaarde van de VS GGZ en waar de functie een aanvulling kan zijn op de al aanwezige expertise van psychiater en klinisch psycholoog.

De bal ligt nu bij de VS GGZ om te laten zien wat haar meerwaarde is binnen de basis en gespecialiseerde GGZ. Als je denkt argumenten te hebben die deze meerwaarde aangeven, laat deze dan achter op onze website t.a.v. Ben Lijten.

Met vriendelijke groet,

Ben Lijten

Vice voorzitter afdeling V&VN VS