> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Gezocht! Verpleegkundig specialisten verslavingszorg

22 maart 2013

 

Gezocht! Verpleegkundig Specialisten uit de verslavingszorg!

Sluit je aan bij het Platform VSV!

 Wie zijn wij?

Het Platform verpleegkundig Specialisten Verslavingszorg (Platform VSV) is een initiatief om de verpleegkundig specialisten binnen de verslavingszorg met elkaar te verbinden, en om ervaringen en kennis met elkaar te delen.

Het Platform VSV tracht dit doel te bereiken door:

 • minimaal 3 x per jaar bijeen te komen voor afstemming en leuke workshops
 • dat de leden elkaar snel kunnen bereiken met vragen en oproepen via een mailinglist
 • discussieplatform te zijn via een LinkedIn groep
 • met VS’ers van alle verslavingszorginstellingen uit Nederland contact te leggen

Voor aanmelding of contact graag een mail sturen naar [email protected]

Missie

Platform VSV geeft de VS-GGZ  werkzaam binnen de verslavingszorg een ontmoetingsplaats, waar zij hun kennis, kunde en inspiratie op dit gebied (of van hun beroep) kunnen vermeerderen en /of delen.

Visie 
Als ontmoetingsplaats wil het platform bijdragen aan verantwoorde zorg voor patiënten in de verslavingszorg binnen het domein van de Verpleegkundig Specialist.

Doel van het platform

 • Het bevorderen van het uitwisselen van ervaringen en kennis
 • Netwerk voor actuele wetenschappelijke kennis en het initiëren van wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied van de Verpleegkundig Specialist
 • Het bevorderen van de professionele belangen van haar leden en anderen
 • Het wil gevraagd en ook ongevraagd aan derden adviezen verstrekken, en onderzoekers / richtlijnontwikkelaars uitnodigen ons te vragen/ betrekken bij ontwikkelingen

Werkwijze

Het Platform VSV tracht dit doel te bereiken door

 • minimaal 3 x per jaar bijeen te komen
 • de leden het platform snel kunnen bereiken via een mailinglist
 • vindbaar zijn via een LinkedIn groep

Contact

Voor aanmelding of contact graag een mail sturen naar [email protected]