> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

De rol van de Verpleegkundig Specialist als hoofdbehandelaar

03 februari 2013

Geachte collega,

Binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) spelen op dit moment vele zaken die ons als verpleegkundig specialist raken. Eén van deze onderwerpen is de rol van de verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar die binnen steeds meer GGZ organisaties  aan banden wordt gelegd of niet wordt ingevuld.

Als bestuur van de V&VN afdeling VS willen we je informeren over de huidige stand van zaken in zake de VS GGZ. We zijn ons bewust dat we in de afgelopen periode mogelijk onvoldoende informatie hebben verstrekt en willen dit verbeteren door middel van dit soort bericht te verspreiden via de sociale media.

De afdeling VS is momenteel bezig te inventariseren in welke GGZ organisatie de VS GGZ goed functioneert en waar dit niet het geval is. De informatie wordt verzameld en uiteindelijk aangeboden aan de minister van VWS.

Daarnaast blijkt uit de contacten die V&VN in de politiek heeft, dat de minister zeer wel doordrongen is van de huidige problematiek. Dit geldt ook voor de politieke partijen in de tweede kamer. Vorige week zijn er Kamervragen gesteld, waar de minister in de loop van februari antwoord op zal geven. Naar aanleiding van deze antwoorden zal de V&VN VS haar standpunt nader bepalen en waar nodig met een gepaste reactie komen. Om op dit moment de problemen door middel van een schrijven vanuit het bestuur van de V&VN VS, rondom de VS opnieuw onder de aandacht te brengen van de minister en politieke partijen, zullen mogelijkerwijs averechts werken.

De activiteiten die een aantal verpleegkundig specialisten GGZ in het land zijn begonnen om de VS te positioneren, door politieke partijen aan te schrijven en een notitie te publiceren, wordt door ons als bestuur ondersteund. Het is nu niet productief om als bestuur deze actie nogmaals dunnetjes over te doen, vooral omdat de politiek werkelijk doordrongen is van de problemen.

Naast de problemen rondom de invulling van de rol van hoofdbehandelaar, speelt er tegelijkertijd de activiteiten om de GGZ te hervormen in een basis, generalistische en specialistische GGZ. De basis en generalistische GGZ wordt momenteel vorm gegeven en de V&VN is hierbij aanwezig,  praat mee en vertegenwoordigt eveneens de belangen van de VS. De uitwerking van de van de specialistisch GGZ is nog niet ter handen genomen. Op het moment dat dit gebeurd, zal ook de V&VN hierbij worden betrokken.

Namens het V&VN VS bestuur,

Ben Lijten

Vice voorzitter