> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Blog Voorzitter V&VN en Kamervragen

29 januari 2013

Vorige week verscheen er een blog van Henk Bakker (voorzitter V&VN) over hoe de Verpleegkundig Specialist gehinderd wordt in het uitoefenen van haar of zijn vak door de zorgverzekeraars (link naar de blog). Inmiddels is deze blog veel gelezen en zijn er naar aanleiding hiervan kamervragen gesteld aan de minister.

Kamervragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgverzekeraars verpleegkundig specialisten niet als hoofdbehandelaar erkennen.

1.       Hebt u de blog gelezen op SKIPR (http://www.skipr.nl/mobiel/blogs/id1328-zorgverzekeraar-hindert-verpleegkundig-specialist.html) ?

2.       Klopt het, dat er zorgverzekeraars zijn, die verpleegkundig specialisten niet erkennen als hoofdbehandelaar?

3.       Een jaar geleden (februari 2012) speelde deze kwestie ook; kunt u zeggen wat er in de achterliggend jaar is gebeurd om deze patstelling vlot te trekken?

4.       Hoe hoog is de onkostenpost aan teveel betaalde salariskosten, door het onnodig inzetten van duurdere mensen, waar de verpleegkundig specialisten het werk ook uitstekend  kunnen doen?

5.       Zorgverzekeraars willen geen budget verspillen; wat beweegt de zorgverzekeraars deze mogelijkheid van goedkopere inkoop met behoud van kwaliteit niet te benutten?

6.       Zou het kunnen, dat er in de praktijk behoefte is aan generalisten, in plaats van nog meer specialisten, en dat daardoor de inzet achterblijft?

7.       Bent u niet bang, dat deze ontwikkeling  erg demotiverend werkt voor de beroepsgroep van verpleegkundigen die zich willen specialiseren?

8.        Worden verpleegkundig specialisten gezien als een aanwinst, of misschien als een bedreiging voor een andere beroepsgroep? Als ze worden gezien als een aanwinst, hoe komt het dan, dat ze in de uitoefening van hun vak niet volledig wordt ingezet, ook voor het openen van nieuwe DBC’s?