> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Dringende oproep

07 oktober 2012

Het onderzoeksteam van het Evaluatieonderzoek art. 36a Wet BIG is dringend op zoek naar enthousiaste verpleegkundig specialisten, physician assistants en begeleidende artsen voor deelname aan focusgroep interviews.

Het evaluatieonderzoek

Met het wijzigen van de Wet BIG (toevoegen artikel 36a) en het van kracht worden van twee Algemene Maatregelen van Bestuur per 1 januari 2012, is een wettelijke basis ontstaan voor het tijdelijk toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS) om aangewezen voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en te delegeren. Het gaat hierbij om heelkundige handelingen, het verrichten van endoscopieën, catheterisaties, injecties, puncties, electieve cardioversie, defibrillatie en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn (zogenaamde UR geneesmiddelen).

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek wil het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) antwoord krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan PAs en VSen met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen? Voor welke voorbehouden handelingen is het toekennen van een wettelijke, zelfstandige bevoegdheid tot uitvoering ervan doelmatig en effectief?

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Patiënt en Zorg van het Maastricht UMC+.

De focusgroep interviews

Een belangrijk aspect in het evaluatieonderzoek is inzicht krijgen in belemmerende en bevorderende factoren bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen door PAs en VSen. Om deze factoren in kaart te brengen, worden onder andere focusgroep interviews gehouden met PAs, VSen en begeleidende artsen.

Bij een focusgroep interview wordt onder leiding van een discussieleider  meningen en percepties over van te voren bepaalde onderwerpen vastgesteld. De focusgroepen worden samengesteld op basis van de voorbehouden handelingen, zo zal er bij voorbeeld een groep endoscopie en een groep voorschrijven van medicatie zijn. In elke groep zullen alle betrokken disciplines vertegenwoordigd zijn. Zo zal in de groep endoscopie bij voorbeeld  een VS/PA Maag/darm/lever (gastro-, colonscopie) en een VS/PA gynaecologie (hysteroscopie) en artsen aanwezig zijn.

Een focusgroep interview duurt maximaal 2 uur. De interviews zullen in oktober, november en december 2012 plaatsvinden. De locatie zal centraal in Nederland zijn en de interviews zullen in de avonduren gehouden worden. Eventuele reiskosten worden vergoed.

Waarom meedoen?

Wij willen benadrukken dat het evaluatieonderzoek uitermate belangrijk is voor een sterkere positie van de PA en VS, mét een wettelijke bevoegdheid tot het zelfstandig verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen.

De focusgroep interviews zijn in dit evaluatie onderzoek een zeer belangrijk onderdeel, voor ons maar ook voor u! Hier kunt u immers laten horen hoe u over bepaalde aspecten rond het verrichten van voorbehouden handelingen denkt,  wat u belangrijk vindt hierbij, waar u tegenaan loopt, maar ook hoe u alles succesvol heeft aangepakt.

Geef u dus nu op!

Hebt u zelf interesse of weet u een geschikt persoon, stuur dan een e-mail met vermelding van uw contactgegevens en de focusgroep waarin u zitting wilt nemen (welke voorbehouden handeling) naar Mw. Daisy De Bruijn, e-mail adres: [email protected]. Bij vragen over het onderzoek kunt u zich ook tot haar wenden via tel. 043-3871007.