> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nulmeting Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG

05 juni 2012

Door middel van een wetenschappelijk onderzoek wil het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) antwoord krijgen op de vragen: In hoeverre is het doelmatig en effectief om zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan PAs en VSen met betrekking tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen? Voor welke voorbehouden handelingen is het toekennen van een wettelijke, zelfstandige bevoegdheid tot uitvoering ervan doelmatig en effectief?

Als eerste stap in de evaluatie is een nulmeting uitgevoerd. De doelstelling van de nulmeting is het in kaart brengen van de situatie met betrekking tot het handelen van PAs en VSen voorafgaand aan de invoering van de AMvBs. De nulmeting (eerste onderzoeksfase) heeft plaatsgevonden in de tweede helft van 2011 en wordt vervolgd met nametingen (tweede onderzoeksfase) tussen 2012 en 2015. Voor- en nametingen geven samen antwoord op de onderzoeksvragen. In deze samenvatting wordt verslag gedaan van de nulmeting.

De samenvatting van het verslag is hier te lezen