> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Convenant KNMP, VenVN en NVZA ondertekent

24 mei 2012

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) werken samen om het voorschrijven door verpleegkundig specialisten en groepen gespecialiseerd verpleegkundigen in goede banen te leiden. Zij hebben daartoe op 23 mei een convenant getekend.

Verpleegkundig specialisten hebben sinds 1 januari 2012 voorschrijfbevoegdheid. Voor groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen die onder de Ministeriële regeling vallen volgt deze bevoegdheid later in 2012. Al in 2010 zijn KNMP, NVZA en V&VN begonnen met de voorbereiding hierop. De ondertekening van het convenant is de bekroning van deze constructieve samenwerking tussen de koepels van apothekers en verpleegkundigen.

Veilig, verantwoord, doelmatig

V&VN, de KNMP en de NVZA willen hun achterban goed informeren en ondersteunen met praktische handvatten en waar mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooien. Hiervoor ondertekenen zij op 23 mei een convenant, met als doel gezamenlijke inzet voor veilig, verantwoord en doelmatig geneesmiddelengebruik. De partijen willen intensieve samenwerking van voorschrijvende verpleegkundigen en apothekers op landelijk, lokaal en op individueel niveau, in alle sectoren in de zorgketen. Voor patiënten is medicatieveiligheid immers van levensbelang.

Herkenbaarheid

De rode draad in de gezamenlijke activiteiten is de kwaliteit van de farmacotherapeutische patiëntenzorg: de herkenbaarheid van voorschrijvende verpleegkundigen voor apothekers, de professionele competenties en bekwaamheid en de geprotocolleerde, multidisciplinaire samenwerking in de (keten)zorg. Om dit praktisch te realiseren komt er binnenkort ook een handreiking.

 Bron : KNMP