> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nieuwe beroepsprofielen basis voor noodzakelijke hervorming

12 maart 2012

Een nieuwe beroepenhuis is cruciaal om ook in de toekomst voldoende en verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. Dat zegt Pauline Meurs, voorzitter van de Stuurgroep V&V2020, vandaag in Nieuwegein bij de presentatie van het rapport V&V2020-Leren van de toekomst en de nieuwe beroepsprofielen voor de verpleging. “Hervormingen zijn nodig als antwoord op de groeiende vraag naar meer en complexere zorg. Een afgewogen mix van verpleegkundig specialisten met een master, verpleegkundigen met een HBO-opleiding en zorgkundigen met een MBO-opleiding bieden de basis voor de zorg van de toekomst.”

De Stuurgroep V&V2020 beschrijft twee niveaus van beroepsuitoefening voor de verpleegkundige beroepsgroep en twee niveaus op het terrein van de verzorging. De verpleegkundige (artikel 3 Wet BIG) en de verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG) werken ieder met verschillende verantwoordelijkheden, bekwaamheden en bevoegdheden in de individuele gezondheidszorg. Daarnaast op het terrein van verzorging: de zorgkundige (artikel 34 Wet BIG; dit is een beroep op het gebied van de individuele gezondheidszorg) en de verzorgende/helpende (met primaire gerichtheid op wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening). Vandaag beleven de nieuwe beroepsprofielen voor de verpleegkundig specialist, de verpleegkundige en de zorgkundige hun primeur. Voor de huidige beroepsbeoefenaars verandert er overigens niets aan hun titels.

Meer duidelijkheid
Maatschappelijke ontwikkelingen als voortschrijdende vergrijzing, daarmee samenhangende complexiteit van de zorgvraag en de te verwachten schaarste aan verpleegkundig en verzorgend personeel vragen om een herijking van de beroepenstructuur en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de beroepen. In de afgelopen tien jaar is in de praktijkvoering van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden al veel veranderd. Steeds luider werd de roep om een duidelijk onderscheid in de beroepspraktijk tussen verpleegkundigen van hbo- en mbo-niveau. Voor meer duidelijkheid voor patiënten. Maar ook vanwege kapitaalvernietiging door het niet optimaal gebruikmaken van verworven kennis en vermindering van motivatie bij verpleegkundigen.

Voorbereid op toekomst
De ontwikkelingen in de zorg en de urgentie van de problemen deden het ministerie van VWS besluiten om beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in staat te stellen de huidige beroepsprofielen te actualiseren en voor te bereiden op de toekomst.
Voor het eerst in de geschiedenis kregen de beroepsbeoefenaren zelf de regie over de totstandkoming van hun nieuwe beroepsprofielen. Bijna 1000 verpleegkundigen en verzorgenden formuleerden het toekomstbeeld voor hun beroep en met talloze veldpartijen werd gesproken.

Rapport en profielen downloaden