> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

NZa past advies taakherschikking aan

10 februari 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar advies over taakherschikking in ziekenhuizen en GGZ-instellingen op twee punten aangepast. In het advies, dat de NZa in december uitbracht, constateert zij dat bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen taken over kunnen nemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiële belemmeringen wordt weggenomen.

De NZa maakte in haar eerdere advies onderscheid tussen de bevoegdheden van de physician assistant en de verpleegkundig specialist. Na publicatie bleek dat de NZa niet over alle relevante informatie beschikte. De NZa heeft in haar nieuwe advies opgenomen dat de bevoegdheden van de physician assistant en de verpleegkundig specialist nagenoeg gelijk zijn.

Daarnaast kunnen gespecialiseerd verpleegkundigen alleen diagnostische en andere handelingen verrichten waarvoor zij specifiek zijn opgeleid.
Naar aanleiding van deze twee wijzigingen heeft de NZa één van haar aanbevelingen om financiële belemmeringen om taakherschikking uit de weg te ruimen aangescherpt. In de ziekenhuiszorg kunnen nu alleen medisch specialisten een diagnosebehandelingscombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert om de lijst van zorgverleners die dat mogen, uit te breiden. Vanwege de beperkte bevoegdheid van de gespecialiseerd verpleegkundigen zullen zij niet alle zorg binnen een specialisme kunnen leveren. De NZa meldt in haar advies dat zij in de huidige bekostiging en regelgeving geen onderscheid kan maken welke DBC’s een beroepsgroep mag openen.

Voor het overige zijn het eerdere advies en de aanbevelingen daarin intact gebleven. Het is aan de minister om uiteindelijk te bepalen of en hoe zij de geconstateerde financiële belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.