> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Geneesmiddelenwet is aangepast. Ook voor VS-en.

11 januari 2012

 

Geneesmiddelenwet per 1 januari 2012: reden van voorschrijven en labwaarden verplicht, 201201Per 1 januari moeten artsen volgens de gewijzigde Geneesmiddelenwet een zestal soorten labwaarden aan de apotheker doorgeven en voor 39 werkzame stoffen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. In maart vorig jaar ging de Tweede Kamer akkoord met de voorgestelde wetswijzigingen (waaronder reden van voorschrijven) en nam een motie aan (van D66) over de inzage in labwaarden. Minister Schippers heeft de motie overgenomen en in een zgn Ministeriële Regeling aan de Geneesmiddelenwet gekoppeld. In december ging ook de Eerste Kamer akkoord en inmiddels zijn de gewijzigde Geneesmiddelenwet en de Ministeriële Regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Met die publicatie zijn de genoemde wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar van kracht.

http://www.medicatieoverdracht.nl/artikelen/raadplegen.asp?display=2&atoom=11131&atoomsrt=2&actie=2