> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Persbericht

18 november 2011

Binnenkort onderzoek onder psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten GGZ in verband met het jaarlijks benodigde aantal opleidingsplaatsen.

 In opdracht van het Capaciteitsorgaan doen het NIVEL en Regioplan onderzoek naar het aantal psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten GGZ en hun werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is een enquête. In deze enquête wordt onder andere gevraagd welke (vervolg)opleidingen men heeft afgerond en tot welke beroepsgroep men behoort. Ook wordt naar de werkpositie gevraagd en welke trends in het vakgebied en sector zullen gaan optreden. De enquête wordt verstuurd naar een steekproef van deze beroepsbeoefenaren.

 Mede op basis van de resultaten uit deze enquête zal het Capaciteitsorgaan een advies op stellen voor de minster van VWS over het benodigde aantal opleidingsplaatsen voor gz-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz.

Ook onze beroepsvereniging faciliteert dit onderzoek.

Bent u in één van de hierboven vermelde beroepen werkzaam dan roepen wij u op de enquête in te vullen die u wellicht binnenkort krijgt.