> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Nogmaals! Doe mee dit is erg belangrijk!

09 november 2011

Belangrijke enquête: doe mee!

Uit de eerste analyses van het onderzoek “Nulmeting art. 36A Wet BIG VS/PA”, naar de wetswijziging betreffende de voorbehouden handelingen, verricht door verpleegkundig specialisten en physician assistants, blijkt dat een vertekening van de resultaten kan zijn opgetreden. Bijna uitsluitend VSen en PAs die wel voorbehouden handelingen verrichten, hebben tot nu toe de vragenlijsten ingevuld, terwijl het ook de bedoeling is dat VSen die (nog) geen voorbehouden handelingen verrichten, dit doen. Om een correcte mate van doelmatigheid van de wetswijziging te kunnen bepalen, is het belangrijk om in kaart te brengen of er inderdaad sprake is van vertekening.

Daarom is een online enquête ontwikkeld:

http://www.thesistools.com/web/index.php?id=222465&code=

Het betreft een enquête van slechts 5 korte vragen, die in minder dan 2 minuten kan worden ingevuld. In deze vragenlijst kan worden aangegeven of en welke voorbehouden handelingen men momenteel verricht.

Wij verzoeken alle afgestudeerde en geregistreerde verpleegkundig specialisten deze online enquête in te vullen vóór 10 december a.s., ook VSen die al eerder de papieren vragenlijsten voor dit onderzoek hebben ingevuld. Let wel: vul de online enquête slechts 1 maal in!

Verpleegkundig Specialisten die nog willen meewerken aan het onderzoek door de papieren vragenlijsten in te vullen, kunnen zich aanmelden via [email protected]. Retourneren van deze vragenlijsten kan nog tot de AMvB van kracht gaat.