> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

De vlag mag uit!

01 november 2011

Vandaag 01-11-2011: de eerste kamer heeft de voorgestelde wetswijzigingen (Geneesmiddelenwet en Wet BIG) als hamerstuk afgedaan.

Deze datum zal de boeken in gaan als een mijlpaal voor de verpleegkundig specialisten van Nederland.

De wijziging van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking, ook wel bekend als het voorstel EK 32.261 is door de Eerste Kamer goedgekeurd!

Deze wetswijziging (artikel 36a) geeft de verpleegkundig specialisten de mogelijkheid tot een zelfstandige beroepsgroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg uit te groeien. Deze ontwikkeling is al enige tijd aan de gang op de werkvloer en zal mede door deze wetswijziging tot volle wasdom kunnen komen.

Wij, de verpleegkundig specialisten (georganiseerd in de V&VN VS) realiseren ons terdege dat dit een bijzondere en wereldwijd ook unieke ontwikkeling is en zien de wetswijziging als het begin van een nieuw tijdperk voor verpleegkundig Nederland.

De puntjes zullen nog op de “i” gezet moeten worden door o.a. de AMvB die het nieuwe wetsartikel handen en voeten zal geven. Tevens zal de praktijk vragen om een nauwe samenwerking met diverse zorgprofessionals en zullen ook de patiënten/cliënten goed moeten worden voorgelicht.

Als verpleegkundig specialisten zijn we er klaar voor en zijn we ook al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een goed onderbouwd en breed gedragen implementatietraject.

Drs. Odile Frauenfelder, voorzitter V&VN VS/NP

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32261_wijziging_van_de_wet_op_de