> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Zelfstandige bevoegdheid dichterbij

16 maart 2011

Met het wijzigen van de Wet BIG zet minister Schippers van Volksgezondheid zich in voor taakherschikking. “De komende jaren zullen we elke zorgverlener zo doelmatig mogelijk moeten inzetten om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Taakherschikking betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat er minder artsen nodig zijn. Kern van het voorliggende wetsvoorstel is juist om een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen, wat nodig is om taakherschikking tot een succes te brengen”, zegt minister Schippers in haar brief in antwoord op Kamervragen, die op 9 februari zijn gesteld.

Marian Kaljouw, voorzitter V&VN, is blij dat het toekennen van zelfstandige bevoegdheden aan verpleegkundig specialisten in de Wet BIG nu weer een stap dichterbij is. “Minister Schippers maakt zich sterk voor onze beroepsgroep. Eén van haar beleidsprioriteiten is het realiseren van de juiste zorgverlener op de juiste plaats. De minister wil met taakherschikking de kwaliteit van zorg verbeteren, zorgpersoneel doelmatiger inzetten en verpleegkundigen carrièreperspectief bieden. Met dit wetsvoorstel neemt Edith Schippers de belemmeringen weg voor verpleegkundig specialisten om zelfstandig voorbehouden handelingen te indiceren en uit te voeren En daar zijn wij zeer blij mee.”

Naast het wijzigingsvoorstel van de Wet Big wordt in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) duidelijk omschreven onder welke voorwaarden deze bevoegdheden worden toegekend. Deze AMvB voor de verpleegkundig specialist is al door de Ministerraad goedgekeurd. Ondanks Kamervragen ziet de minister geen aanleiding om deze AMvB verder aan te scherpen. Zij wil geen belemmering of obstakels aanbrengen die taakherschikking in de weg staan. Verpleegkundig specialisten moeten volgens de minister ook opdrachten kunnen geven tot het verrichten van voorbehouden handelingen aan anderen die daartoe niet zelfstandig bevoegd zijn.