> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

V&VN laakt ramingen Capaciteitsorgaan

26 februari 2011

‘Oude wijn in nieuwe zakken’, reageert Marian Kaljouw op het Capaciteitsplan 2010 (http://www.capaciteitsorgaan.nl/Nieuws/tabid/64/language/en/Default.aspx). De V&VN-voorzitter laakt de ramingen waarmee het Capaciteitsorgaan deze week naar buiten kwam. “Elke innovativiteit ontbreekt. Met voortborduren op een verouderd systeem bieden we het hoofd niet aan het grootste vraagstuk van de zorg: hoe houden we het doelmatig en betaalbaar?”

Marian Kaljouw: “Het is schokkend om te zien hoe hardnekkig oud denken blijft regeren. Zelfs het Capaciteitsorgaan lijkt niet los te komen van het vooroordeel dat er alleen maar meer artsen bij moeten. In plaats van taakherschikking als sluitpost te benoemen, moeten de maatschappelijke baten van taakherschikking centraal staan in het denken over de gezondheidszorg in de komende decennia. Ik wil de uitdaging aangaan om die baten nog inzichtelijker te maken. Pas dan kunnen we conclusies trekken over het aantal geneeskundige opleidingsplaatsen en de numerus fixus.”

Marginaal

“Taakherschikking van arts naar verpleegkundige of een andere beroepsbeoefenaar is niet alleen meer veelbelovend”, aldus de V&VN-voorzitter. “Onderzoek laat zien dat juist door taakherschikking, samenwerking en afstemming de zorg beter, toegankelijker en doelmatiger is geworden. Dan is het onbegrijpelijk dat de inzet van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen slechts marginaal is meegenomen in het Capaciteitsplan.”

Ontlasten
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat door de inzet van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten druk bezette artsen kunnen worden ontlast, dat meer en betere zorg kan worden verricht tegen gelijke of lagere kosten en vaak betere kwaliteit, en dat meer samenhang in de zorg wordt gerealiseerd. Bovendien krijgen artsen op deze wijze ook meer tijd voor die handelingen, die alleen zij kunnen en mogen verrichten.

Instroom
De komende jaren zijn veel meer specialisten nodig om in de groeiende zorgvraag te kunnen voorzien. Dat staat in het dinsdag gepubliceerde Capaciteitsplan 2010 van het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige opleidingen. De numerus fixus voor de initiële opleiding geneeskunde omhoog van 2850 naar 3100. En de instroom in de meeste vervolgopleidingen moet omhoog. Het Capaciteitsorgaan zegt er bij haar adviezen vanuit te gaan dat taakherschikking van de arts naar de verpleegkundig specialist/ physician assistant bevorderd wordt. Bij de medisch specialisten is dit als een optie aangeboden. Indien deze optie wordt gebruikt, adviseert het Capaciteitsorgaan een instroom van 650 studenten in de opleidingen tot verpleegkundig specialist / physician assistant.