> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsberichten

> Alle berichten bekijken

Recent onderzoek bij huisartsen

26 februari 2011

Huisarts is positief over de nieuwe beroepen nurse practitioner en physician assistent

Nijmegen, 27 januari 2011 – De huisarts staat positief tegenover de nieuwe beroepen nurse practitioner en physician assistent. Dat blijkt uit een online onderzoek vanWaarneembemiddeling.nl en De ZorgIntermediair. Alhoewel zestig procent op dit moment nog niet met een nurse practitioner of physician assistent in de praktijk werkt, overweegt het overgrote deel dit wel voor de toekomst.

Men is inhoudelijk goed op de hoogte van het functieprofiel van deze gespecialiseerde verpleegkundigen. Slechts tien procent weet er weinig vanaf. Kennis over de financiering schiet wel te kort, meer dan zeventig procent bekent niet op de hoogte te zijn van de kosten en baten.

De ondervraagde huisartsen staan gevoelsmatig positief tegenover de introductie van de nurse practitioner en physician assistent. Uit het onderzoek blijkt dat bijna zestig procent de voordelen ziet en er ook positief tegenover staat. Daarnaast staat zeventien procent er wel positief tegenover, maar ziet de voordelen (nog) niet. Bijna een kwart van de ondervraagden ziet geen voordelen en staat er negatief tegenover.

Tim Tiemens, directeur van Waarneembemiddeling.nl en De ZorgIntermediair: “Taakdifferentiatie is een van de manieren om de tekorten in de zorg op te vangen. Ik was heel benieuwd hoe huisartsen daarover denken, want daar is weinig over bekend. Hebben de nurse practitioner en physician assistent op een positieve manier invloed op de positie van de huisarts of zijn zij een bedreiging? Ruim 56% geeft aan dat de nurse practitioner en physician assistent op een positieve en versterkende manier invloed hebben op de positie van de huisarts. Slechts dertien procent geeft aan dat ze deze beroepen als een bedreiging zien. Bijna negentien procent onderstreept wel dat de positie van de huisarts in het zorgveld goed moet worden bewaakt.”