> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Filter op jaar
Filter op categorie

Symposium taakherschikking: schrijf je in!

10 januari 2018
Het succesvolle Symposium Taakherschikking dat in 2015 werd georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten (FMS) samen met V&VN Verpleegkundig Specialisten en de Nederlandse Associatie Physican Assistants (NAPA) krijgt in 2018 een vervolg! 1 Februari 2018 in villa Reehorst te Ede. Oud-NZa-vice-voorzitter Cathy van Beek is dagvoorzitter. Combi VS en specialist krijgt korting. Schrijf je nu in!
> lees verder

Nieuwsbrief VSR december 2017

21 december 2017
De nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) van december 2017 is verstuurd aan alle verpleegkundig specialisten in Nederland. V&VN VS verspreidt deze nieuwsbrief ook via haar website, om het bereik ervan te vergroten. Hoewel V&VN VS en het VSR onafhankelijk van elkaar opereren, hebben hun beider activiteiten wel duidelijke raakvlakken en wordt er, waar mogelijk, samengewerkt om de positie van de verpleegkundig specialist te versterken.
> lees verder

V&VN VS zoekt plaatsvervangende leden CSV

21 december 2017
Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) is op zoek naar een aantal nieuwe (plaatsvervangende) leden. Het College is een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan van V&VN dat zich bezig houdt met beleid en regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig specialisten. Er zijn op dit moment drie vacatures, twee voor plaatsvervangende leden een één voor een lid. Het betreft vacatures voor de categorie verpleegkundig specialisten voorgedragen door V&VN VS.
> lees verder

Antwoorden op vragen over de nieuwe indeling van specialismen

19 december 2017
Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) neemt het advies over van de stuurgroep Toekomstbestendige Verpleegkundig Specialismen. De indeling van de verpleegkundig specialist gaat over van vijf naar twee specialismen: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is het voorstel dat naar de minister voor Medische Zorg en Sport wordt gestuurd. In dit artikel antwoorden op veelgestelde vragen.
> lees verder

CSV: vijf specialismen voor verpleegkundig specialisten gaan over in twee

19 december 2017
Het College Specialismen Verpleegkunde (CSV) neemt het advies over van de stuurgroep Toekomstbestendige Verpleegkundig Specialismen. De indeling van de verpleegkundig specialist gaat over van vijf naar twee specialismen: algemene gezondheidszorg (agz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat is het voorstel dat naar de minister voor Medische Zorg en Sport wordt gestuurd.
> lees verder