> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Commissies

Het bestuur van de V&VN VS heeft commissies gevormd die zich bezighouden met specifieke onderwerpen. Deze commissies kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van de actualiteit en prioriteit van het onderwerp. Deze commissies kunnen naast de bestuursleden aangevuld worden met leden die zich extra in willen zetten voor de afdeling VS. Houd u daarvoor oproepen op de website en in het tijdschrift in de gaten. Gerichte vragen over genoemde onderwerpen kunt u direct stellen aan betreffende commissieleden.

Daarnaast zijn er portefeuillehouders. Eén of enkele bestuursleden die in het bijzonder de contacten onderhouden met betrokkenen ten aanzien van een bepaald onderwerp.

 

Op dit moment kent het bestuur de volgende commissies:


Commissie Communicatie:

 • Contacten met redactie vakblad Dé Verpleegkundig Specialist
 • Website en nieuwsbrieven
 • Factsheets
 • Contact met leden en netwerken VS
 • Contact met V&VN
 • Contact met externe partijen
 • Afstemming communicatielijnen
 • PR

Annette van Stigt: beleidsmedewerker@venvnvs.nl
Andrea van den Dool: andrea.dool@venvnvs.nl
Jaap Kappert: secretaris@venvnvs.nl
Sandra Oudakker: sandra.oudakker@venvnvs.nl
Ina Verhagen: ina.verhagen@venvnvs.nl


 

Congrescommissie:

Remco Boerman: remco.boerman@venvnvs.nl
Esmeralda van Leeuwen: esmeralda.vanleeuwen@venvnvs.nl

Wim Breeman
Chulja Pek
José den Ouden


 

Commissie Netwerken & Richtlijnen:

 • Bevorderen van positie verpleegkundig specialist in richtlijnen
 • Toetsen van documenten taakherschikking aan criteria beroepsvereniging
 • Stimuleren van netwerkvorming verpleegkundig specialisten
 • Onderhouden van contacten van V&VN VS met netwerken verpleegkundig specialisten
 • Organiseren netwerkdagen voor netwerken

Pascalle Billekens: netwerken@venvnvs.nl
Richtlijnontwikkeling: richtlijnen@venvnvs.nl

Jaap Kappert: secretaris@venvnvs.nl
Sandra Oudakker: sandra.oudakker@venvnvs.nl
Jeanet van Essen: jeanet.vanessen@venvnvs.nl

Anoek Forkink: richtlijnen@venvnvs.nl


 

Commissie Opleidingen:

 • Input informatie en afstemming werkveld – opleiding
 • Coördinatie gastlessen van bestuursleden bij M ANP-opleidingen
 • Ledenwerving

Andrea van den Dool: andrea.dool@venvnvs.nl
Esmeralda van Leeuwen: esmeralda.vanleeuwen@venvnvs.nl
Ronald Touw: ronald.touw@venvnvs.nl


 

Commissie Wetenschap:

 • Contact met Stichting Ondersteuning Wetenschap Verpleegkundig Specialisten
 • Stroomlijning tussen beroepsvereniging en anderen van ontwikkelingen die zich voordoen.
 • Contacten wetenschappelijke verenigingen medisch specialisten

Remco Boerman: remco.boerman@venvnvs.nl
Sophie Osseweijer: sophie.osseweijer@venvnvs.nl
Annette van Stigt: beleidsmedewerker@venvnvs.nl


 

 

Portefeuilles:

 

Algemene Gezondheidszorg/Tweede lijn

Andrea van den Dool: andrea.dool@venvnvs.nl

 

Chronische Zorg

Sandra Oudakker: sandra.oudakker@venvnvs.nl
Sophie Osseweijer: sophie.osseweijer@venvnvs.nl

 

Eerste lijn

Ina Verhagen: ina.verhagen@venvnvs.nl

 

Geneesmiddelen

Remco Boerman: remco.boerman@venvnvs.nl

 

GGZ

Remco Boerman: remco.boerman@venvnvs.nl
Ronald Touw: ronald.touw@venvnvs.nl
Irma de Hoop: voorzitter@venvnvs.nl