> Word lid > Aanmelden nieuwsbrief

Salarisinschaling

Geregeld komen bij V&VN VS vragen binnen over de inschaling van verpleegkundig specialisten. Op deze pagina enkele vragen en enkele antwoorden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@venvnvs.nl.

Vragen
 1. Hoe worden verpleegkundig specialisten landelijk ingeschaald?
 2. Wat is de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot specialist (vios)
 3. Worden er veranderingen verwacht rond inschaling in de rol van regiebehandelaar?
 4. Wordt iedere verpleegkundig specialist hetzelfde ingeschaald?
 5. Wanneer kiezen we voor herschrijven van de functie binnen de instelling?
 6. Zijn er vaste afspraken over scholingsbudgetten?

Antwoorden

 1. Het merendeel van de verpleegkundig specialisten is ingeschaald in salarisschaal 60. Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55. Daarbij zijn er ook verpleegkundig specialisten die zijn ingeschaald in salarisschaal 65, met name bij coördinerende werkzaamheden.
 2. In de verschillende CAO’s kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist (vios). Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50. Binnen de AGZ en chronische zorg is dit salarisschaal 55.
 3. Ja, er worden veranderingen verwacht.  Momenteel loopt er een onderzoeksprogramma waar nieuw referentiemateriaal bekeken wordt en waarbij de verpleegkundig specialist één van de hoofdthema’s is. Hierin wordt met name onderzocht welke invloed de rol van de regiebehandelaar heeft op de functie van de VS. Het onderzoek is grotendeels afgerond. Er volgt overleg met de CAO partijen (werkgevers, werknemers, bonden) waarin het materiaal besproken wordt. Onderhandeling tussen de organisaties volgt, de uitkomsten worden vertaald in een nieuw FWG systeem. In juli 2017 wordt een besluit verwacht over de update. In oktober volgt de publicatie met het nieuwe referentiemateriaal en worden de FWG deskundigen van de verschillende organisaties schriftelijk geïnformeerd.
 4. Organisaties doen soms pogingen een generiek profiel voor de verpleegkundig specialist op te stellen. Dit doet echter geen recht aan alle beroepsbeoefenaren. Het advies aan organisaties is om te kijken naar de diversiteit van de beroepsuitoefening en zich niet te beperken tot een profiel. In de verschillende deelgebieden en organisatie zijn verschillen in complexiteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Het is van belang dat verpleegkundig specialisten zelf een goed functieprofiel schrijven, waarin de complexiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt beschreven. Dit zorgt voor en goede onderhandelingspositie.
 5. Het ijkpunt voor een nieuwe inschaling van de functie  is het moment dat de gewijzigde beschrijving van de functie is vastgesteld. Bij wijziging van functies is het verstandig om dit op korte termijn vast te stellen.
 6. In de cao’s zijn geen afspraken vastgelegd voor scholingsbudgetten ten behoeve van accreditatie en herregistratie. Binnen de universitaire medische centra bedraagt het scholingsbudget 2500 euro, ook zijn er perifere ziekenhuizen waar de VS hetzelfde scholingsbudget toegewezen krijgt als de medisch specialist. Er zijn instellingen waar een scholingsbudget van 5% van het bruto loon uitonderhandeld is. Advies: vergeet het scholingsbudget niet mee te nemen in de besprekingen over de inhoud van de functie met je werkgever.
Belangrijke sites/bronnen
https://www.fwg.nl/functiewaardering

http://www.ggznederland.nl/cao

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016

http://www.vgn.nl/cao

https://www.fcb.nl/sites/default/files/content/3.1.1-caowmd20152016.pdf

http://www.ggznederland.nl/cao/a-salariring-van-werknemers-die-een-opleiding-volgen